Klinika adiktologie

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti spolupracuje s Klinikou adiktologie jak na institucionálním základě (spolupráce mezi pracovišti), tak tím, že se jednotliví pracovníci podílejí na projektech realizovaných klinikou a na výuce. Naopak, pracovníci kliniky se podílejí na činnosti pracovních skupin a dalších aktivitách Národního monitorovacího střediska.
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je odborným pracovištěm v oblasti závislostí. Podrobné informace o Klinice adiktologie a její činnosti najdete na stránkách www.adiktologie.cz

TOPlist