Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Národními monitorovací střediska sdružená v síti Reitox sbírají a analyzují informace v jednotlivých zemích, a poskytují je Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), které informace analyzuje a srovnává na evropské úrovni. Podrobné informace o síti Reitox a úloze národních monitorovacích středisek v ní najdete na stránce EMCDDA (anglicky).
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost bylo zřízeno v roce 1993 a zahájilo svou činnost v roce 1995. Jeho úkolem je poskytovat Evropské unii a jejím členským státům faktický přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách. Politickým činitelům nabízí údaje, které potřebují ke kvalifikované přípravě právních předpisů a formulování strategií týkajících se drog. Centrum rovněž pomáhá odborníkům a pracovníkům z praxe působícím v této oblasti upozorňovat na osvědčené postupy a nové oblasti výzkumu.

TOPlist