Mgr. Pavla Chomynová

chomynova.pavla@vlada.cz

Odpovídá za data z oblasti užívání drog v populaci.
Podílí se na vydávání odborných publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, publikuje i v odborných časopisech. Je garantem příslušných kapitol ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR a garantem pracovní skupiny Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog. Je členkou pracovní skupiny EMCDDA Population Surveys.
Od roku 2003 je členkou realizačního týmu české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) a od roku 2004 i členkoumezinárodního řešitelského týmu studie ESPAD.
Zabývá se také problematikou ohrožených skupin mladých lidí a sociálními souvislostmi užívání drog, problematikou užívání legálních drog (alkoholu a tabáku) a také regionálním srovnáním situace v oblasti užívání drog a geografickou projekcí dat.
Promovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru sociální geografie v roce 2002. Magisterskou práci zpracovala na téma Zdravotní stav a životní styl dětí v Praze. V bakalářském oboru studovala sociální geografii v kombinaci s demografií.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist