Mgr. Kateřina Grohmannová

Odpovídá za zpracování dat trestněprávního sektoru a vězeňství. Zabývá se kriminalitou spojenou s drogami, dostupností drog a systémem včasného varování (EWS).
Je garantem příslušných kapitol ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR a garantem pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) Data trestněprávního sektoru, Systém včasného varování před novými drogami (EWS) a Pracovní skupina pro metamfetamin.
Podílí se rovněž na vydávání odborných publikací NMS a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.