Mgr. Kateřina Grohmannová

Odpovídá za zpracování dat trestněprávního sektoru a vězeňství. Zabývá se kriminalitou spojenou s drogami, dostupností drog a systémem včasného varování (EWS).
Je garantem příslušných kapitol ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR a garantem pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) Data trestněprávního sektoru, Systém včasného varování před novými drogami (EWS) a Pracovní skupina pro metamfetamin.
Podílí se rovněž na vydávání odborných publikací NMS a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist