Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.

Odpovídá ...

V letech 2006 - 2014 působila v Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR: Od r. 2006 do 2012 v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti; v letech 2012 až 2014 odpovídala za mezinárodní aktivity v rámci protidrogové politiky. Poté přešla do Národního ústavu duševního zdraví. Od r. 2022 působí znovu v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti.

V letech 1999 až 2006 pracovala v neziskových organizacích poskytujících služby uživatelům drog v přímé práci s klienty. V letech 2002 - 2015 se podílela na internetovém poradenství v rámci projektu www.drogovaporadna.cz (SANANIM). V letech 2018-2019 se podílela na aktivitách oddělení prevence a ústavní a ochranné výchovy Národního ústavu pro vzdělávání. Od konce roku 2019 externě spolupracuje s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK (2000 - 2005), absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (2004 - 2009), specializační kurz IPVZ "Drogové závislosti" (2000 - 2002) a řadu dalších vzdělávacích aktivit. V r. 2019 získala titul PhD. v oboru Klinická psychologie na katedře psychologie FF UP v Olomouci.