Mgr. Barbara Janíková

Odpovídá za zpracování dat o infekčních nemocech spojených s užíváním drog a o léčených uživatelích drog ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních.
Je garantem příslušných kapitol ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR a garantem pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) Infekční nemoci spojené s užíváním nelegálních drog a Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog. Podílí se rovněž na vydávání odborných publikací NMS a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Vystudovala obor Sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

logo studie EWSD 2021

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině).  

Podrobnější informace ke studii najdete v Novinkách na tomto webu i na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist