Mgr. Barbara Janíková

Odpovídá za zpracování dat o infekčních nemocech spojených s užíváním drog a o léčených uživatelích drog ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních.
Je garantem příslušných kapitol ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR a garantem pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) Infekční nemoci spojené s užíváním nelegálních drog a Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog. Podílí se rovněž na vydávání odborných publikací NMS a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Vystudovala obor Sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist