Ing. Libuše Knytlová

Odpovídá za ekonomiku a zahraniční granty. Je správcem a rozpočtářem finančních míst zřízených v rámci odboru; činnost správce a rozpočtáře finančních míst a další ekonomické agendy vykonává pro celý Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.
Podílí se na vypracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, zejména části Rozpočty a financování.
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze s bohatou praxí ve státní správě.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist