Ing. Libuše Knytlová

Odpovídá za ekonomiku a zahraniční granty. Je správcem a rozpočtářem finančních míst zřízených v rámci odboru; činnost správce a rozpočtáře finančních míst a další ekonomické agendy vykonává pro celý Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.
Podílí se na vypracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, zejména části Rozpočty a financování.
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze s bohatou praxí ve státní správě.