Ing. Eva Franková

Eva Franková je editorkou stránek drogy-info.cz, koureni-zabiji.cz, hazardni-hrani.cz a alkohol-skodi.cz. 
Podílí se na komunikaci Národního monitorovacího střediska s veřejností (odpovědi na dotazy zaslané editorce webových prezentací) a na přípravě výročních zpráv, odborných publikací a časopisu Zaostřeno. V případě potřeby zastupuje Lucii Grolmusovou jako redaktorka odborných publikací.
V letech 2003-2009 působila v Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti jako PR manažerka. V letech 1990-1995 působila jako odborník a ve středních manažerských pozicích na Úřadu vlády České republiky, Ministerstvu vnitra a na Policejním prezídiu Policie České republiky. V letech 1996-2002 působila v soukromém sektoru jako poradce, zabývající se zejména tvorbou interních předpisů a analýzou médií.
Promovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě obchodní. Je absolventkou ročního externího kursu s podporou nizozemské vlády "Top Civil Servants".