Eva Klimešová

Odpovídá za distribuci publikací vydávaných Úřadem vlády České republiky v rámci vydavatelské činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (knižní publikace, výroční zprávy, časopis Zaostřeno na drogy, DVD s filmovým cyklem "Když musíš, tak musíš?").

Na stránkách drogy-info.cz spravuje aplikace Mapa pomoci a Kalendář akcí. Odpovídá rovněž za rozesílání aktuálních informací a dotazníků subjektům uvedeným v Mapě pomoci prostřednictvím této aplikace.

Vykonává činnost odborné asistentky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti - odpovídá za administraci a správu dat.