Národní akční plán informačního systému v závislostech 2020-2022

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) 2020-2022 je nástrojem k plánování a rámcovému hodnocení Informačního systému v závislostech. Garantem plánu NAPISZ je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Informační systém v závislostech (ISZ) je komplexní systém pro monitorování situace v oblasti závislostí v ČR. Monitoring, informace, výzkum, evaluace je jednou z podpůrných oblastí Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a také jednou z intervenčních oblastí jejího akčního plánu na období 2019–2021.

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) 2020-2022 byl schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 5. 11. 2020. Poté byl vydán jako knižní publikace s ISBN 978-80-7440-246-3.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.