Akční plány - alkohol, tabák

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018 byly připraveny jako plány realizace programu Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Podrobnější informace a oba plány najdete na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v části Strategické dokumenty.


TOPlist