EMCDDA

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) působí od r. 1995. Je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie, sídlí v Lisabonu. 

Úkolem EMCDDA je poskytovat EU a jejím členským státům faktický přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách. Politickým činitelům dnes nabízí údaje, které potřebují ke kvalifikované přípravě právních předpisů a formulování strategií týkajících se drog. Centrum rovněž pomáhá odborníkům a pracovníkům z praxe působícím v této oblasti upozorňovat na osvědčené postupy a nové oblasti výzkumu.

České Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti je jedním ze středisek, které se podílejí na spolupráci s EMCDDA v rámci sítě Reitox. V záložce EMCDDA News můžete sledovat nejnovější informace o činnosti Evropského monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

"Nové syntetické drogy" (syntetické kanabinoidy a katinony) - 2 úmrtí a řada nefatálních intoxikací:  Tisková informace a vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a národní protidrogové koordinátorky z 12. 9. 2018 (Presscentrum). Aktualizované informace najdete v Novinkách NMS a na facebookové stránce drogyinfo.

TOPlist