Legislativa

Redakce drogy-info.cz poskytuje informace na stránce Legislativa s výhradou, že nenese odpovědnost za úplnost ani aktuálnost informací; stránka je určena pouze pro první orientaci v problematice právní úpravy. 

Závazné znění právních předpisů najdete ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Dále lze využít databázi Eur-Lex (dostupná i v češtině), která poskytuje přístup k právu Evropské unie, včetně vnitrostátní judikatury. Vnitrostátní judikatura obsahuje opatření, jimiž členské státy začleňují právní akty EU do svého vnitrostátního práva. 

S právními normami je nutno vždy pracovat "ve znění pozdějších předpisů" (tj. v aktuálně účinném znění) zveřejněnými v oficiálním zdroji. Orientačně lze použít i další zdroje, v ČR například stránku Zákony pro lidi. Informace o zákonech souvisejících s drogami v Evropě jsou shromažďovány Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislosti (EMCDDA) na stránce Law topics. Stránka obsahuje témata: legislativa, systémy vymáhání práva a systémy trestního soudnictví, různé vnitrostátní přístupy ke konkrétním problémům. EMCDDA údaje shromažďuje prostřednictvím sítě právních korespondentů z jednotlivých zemí, včetně České republiky. 

Podstránky

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist