Úvod

Nabídka a dostupnost hazardních her podmiňují výskyt společenských dopadů hazardu. Větší dostupnost hazardních her a liberalizace postojů k hazardním hrám vedou nejen k nárůstu hazardního hraní jako takového, ale i k nárůstu problémového hraní s výskytem zdravotních a sociálních škod včetně zadlužení. Zdá se, že roli hraje fyzická dostupnost hráčských příležitostí (heren) spíše než hustota herních přístrojů. Dostupnost hazardních her je také faktorem komplikujícím proces léčby patologického hráče (Williams et al., 2012b, Abbott et al., 2013, Vasiliadis et al., 2013, Mravčík et al., 2015a). Zvýšení míry hazardního hraní v populaci bývá alespoň dočasně spojeno se zvýšením míry problémového hraní, což platí pro všechny formy hazardního hraní (Volberg a Williams, 2014).

Ve srovnání s jinými spotřebitelskými produkty je nabídka legálních hazardních her do značné míry dána regulačními opatřeními než čistě ekonomickými faktory - blíže viz kapitolu Regulace a politika v oblasti hazardních her, str. 13. Hlavními důvody regulace jsou ochrana hráčů před rozvojem problémového hráčství a prevence negativních veřejnozdravotních a sociálních dopadů hazardního hraní. Na druhou stranu je hazardní průmysl zdrojem nemalých příjmů do veřejných rozpočtů. Odvody z hazardu a další ekonomické faktory včetně zaměstnanosti pak často slouží jako protiargument jeho restrikce (Samuelson a Norhaus, 2007).

Mezi hrami, které se na trhu nabízejí, existují podstatné rozdíly v jejich rizikovosti. Zejména TH (VHP, VLT a další technická zařízení) se vyznačují charakteristikami, které zvyšují riziko rozvoje problémového hráčství. Ke hrám s vyšším rizikem patří také kurzové sázky, zejména sázky on-line, a to především tzv. live sázky, jiné on-line hry a také živé hry. Hlavními faktory zvyšujícími rizikovost jsou vysoká četnost sázek v krátkém časovém sledu, možnost hrát nepřetržitě po dlouhou dobu nebo možnost velkých finančních vkladů a s tím související vysoké vzrušení ze hry. Hráči těchto her a především hráči TH tvoří významnou nebo převažující část osob trpících problémy v souvislosti s hazardním hraním v řadě evropských zemí včetně ČR (Parke a Griffiths, 2007, Livingstone et al., 2008, Griffiths, 2009, Williams et al., 2012b, Mravčík et al., 2015c, Mravčík et al., 2015a).

Současný loterijní zákon definuje tři základní typy prostředí, kde lze provozovat technické hry:

  • provozovna se zvláštním režimem, tj. pohostinské zařízení a další místa, kde jsou umístěny VHP nebo jiné TH - tento typ herního prostředí by měl v ČR od r. 2017 s účinností nové legislativy přestat existovat,

  • herna, která je určena zejména pro provozování VHP a jiných her technického charakteru,

  • kasino, kde jsou kromě technických her provozovány tzv. živé hry (typicky ruleta a karetní hry).

Kurzové sázky je možno provozovat na pobočkách sázkových kanceláří a jinde na prodejních místech s terminály provozovatelů kurzových sázek, podobně jako číselné nebo okamžité loterie (stírací losy), jejichž dostupnost v ČR je v zásadě neomezená. Na trhu s hazardními hrami aktuálně dochází k rychlému rozvoji on-line hraní.

Základní zdroj informací pro mapování trhu v ČR představují data MF. Odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi dlouhodobě eviduje počty hazardních her v ČR, provozovatelů i herních míst, kterým uděluje povolení k jejich provozování. Evidence MF nezahrnuje hazardní hry, které jsou povolovány obcemi (zejména VHP a tomboly) a jejich provozovatele.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist