Společenské náklady na problémové hráčství

V r. 2014 provedlo Psychiatrické centrum Praha (PCP) odhad společenských nákladů hazardu za r. 2012, včetně nehmotných nákladů (Winkler et al., 2014). Studie byla designována jako cost of illness (COI), nezahrnovala tedy společenské výnosy z hazardního hraní ani společenské transfery v souvislosti s hazardním hraním (např. finanční ztráty hráčů a jejich rodin). Celkový objem společenských nákladů byl vyčíslen na 14,2-16,1 mld. Kč, z toho 17 % tvořily přímé náklady (především výdaje na prosazování práva v souvislosti s trestnou činností páchanou patologickými hráči, náklady hráčů a firem v souvislosti s hledáním nové práce a nových zaměstnanců a náklady na léčbu patologických hráčů), 8-12 % hmotné nepřímé náklady (ušlá pracovní produktivita v důsledku hraní a v důsledku sebevražd patologických hráčů) a 71-75 % nehmotné náklady (emoční újma a utrpení hráčů a jejich blízkých).

Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) provedlo revizi odhadu PCP a dospělo k vlastnímu odhadu společenských nákladů za r. 2012 ve výši 5,3-5,7 mld. Kč (Schwarz et al., 2015), přičemž CETA odečetlo především nehmotné náklady spojené se sebevraždami hazardních hráčů (8,5 mld. Kč), které označilo za „vágně podložené a nereálně vysoké" (Schwarz et al., 2015, s. 4). CETA studii PCP rovněž kritizovalo za to, že ignorovala společenský přínos hazardního hraní - viz také kapitolu Studie Regulace hazardu v ČR, str. 18.

Kaisner (2015) ve své diplomové práci rovněž dospěl k závěru, že studie PCP nadsadila výši společenských nákladů hazardního hraní, a to o 120 %. Jeho odhad se pohybuje mezi 6,2 a 7,9 mld. Kč. Na studii také kritizuje, že jde o analýzu cost of illness, a nikoliv o analýzu cost benefit, vyčísluje tedy pouze náklady a nezohledňuje výnosy daného jevu. Cílem PCP studie podle něho bylo vykázání co nejvyššího objemu nákladů hazardního hraní za účelem ospravedlnění zásahů do fungování trhu s hazardními hrami.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist