Odvody z hazardních her

V r. 2015 získaly veřejné rozpočty z odvodů z hazardních her 8,08 mld. Kč. Z toho odvody z TH tvořily 6,13 mld. Kč (76 %) a odvody z ostatních hazardních her 1,94 mld. Kč (24 %) - graf 2-13. Oproti r. 2014 došlo k celkovému nárůstu příjmů veřejných rozpočtů z hazardu o 101 mil. Kč (1,3 %). Příjmy z TH se snížily o 124 mil. Kč a příjmy z ostatních hazardních her vzrostly o 225 mil. Kč. Příjmy veřejných rozpočtů z hazardního hraní činily v r. 2015 přibližně 765 Kč na 1 obyvatele. To bylo o 8 Kč více než v r. 2014.

graf 2‑13: Příjmy veřejných rozpočtů z TH, ostatních hazardních her a celkem v l. 2013-2015, v mil. Kč

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Obce jsou podle loterijního zákona příjemci části odvodů z hazardních her (de facto loterijní daně). V r. 2015 jim připadlo 80 % odvodů z provozování TH a 30 % odvodů z provozování ostatních hazardních her. Zbytek odvodů je příjmem státního rozpočtu.

V r. 2015 tak připadlo 2,59 mld. Kč na státní rozpočet a zbylých 5,49 mld. Kč bylo rozděleno do obecních rozpočtů. Podle údajů poskytnutých Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) získaly obecní rozpočty 4,90 mld. (89 %) z TH a 0,58 mld. (11 %) z ostatních hazardních her.

Vývoj příjmů odvodů z hazardních her podle typu rozpočtu ukazuje tabulka 2-14.

tabulka 2-14: Odvody z hazardních her do státního a obecních rozpočtů v l. 2013-2015, v mil. Kč

Odvody z hazardních her

2013

2014

2015

TH - rozpočty obcí

4 878

5 015

4 905

Ostatní - rozpočty obcí

621

512

583

TH - státní rozpočet

1 202

1 243

1 230

Ostatní - státní rozpočet

1 447

1 204

1 358

Celkem - rozpočty obcí

5 499

5 527

5 488

Celkem - státní rozpočet

2 650

2 447

2 587

Celkem - TH

6 080

6 258

6 134

Celkem ostatní

2 068

1 716

1 941

Celkem

8 148

7 975

8 076

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Celkové příjmy obecních rozpočtů z hazardu rozdělené podle krajů ukazuje tabulka 2-15.

tabulka 2-15: Příjmy obecních rozpočtů z hazardního hraní v r. 2015 podle krajů, v mil. Kč

Kraj

TH

Ostatní

Celkem

Hl. m. Praha

717

166

883

Středočeský kraj

482

54

536

Jihočeský kraj

245

27

273

Plzeňský kraj

391

31

422

Karlovarský kraj

251

13

264

Ústecký kraj

434

35

469

Liberecký kraj

207

19

226

Královéhradecký kraj

196

23

219

Pardubický kraj

183

22

204

Vysočina

135

22

157

Jihomoravský kraj

534

62

596

Olomoucký kraj

320

26

346

Zlínský kraj

233

24

257

Moravskoslezský kraj

576

61

637

Celkem

4 905

583

5 488

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Nejvíce získala z odvodů z hazardního hraní Praha (přibližně 883 mil. Kč). Následovaly obce v kraji Moravskoslezském (637 mil. Kč) a Jihomoravském (596 mil. Kč). Při přepočtu na počet obyvatel byly příjemcem největších částek obce v kraji Karlovarském (885 Kč na obyvatele), Plzeňském (731 Kč) a Praha (696 Kč). Obce v Kraji Vysočina získaly nejméně jak absolutně (157 mil. Kč), tak v přepočtu na 1 obyvatele (308 Kč). U Karlovarského a Plzeňského kraje je mezi l. 2013 a 2015 patrný postupný růst příjmů. Postupný pokles příjmů je patrný u kraje Jihomoravského - graf 2-14.

graf 2-14: Příjmy obecních rozpočtů z loterijní daně v přepočtu na obyvatele v l. 2013-2015, podle krajů (v Kč)

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Okresy s největšími příjmy do obecních rozpočtů z hazardního hraní na obyvatele jsou Domažlice, Znojmo, Cheb, Český Krumlov a Tachov. S výjimkou Českého Krumlova jde o čtyři okresy s největší nabídkou TH a her v kasinu na počet obyvatel. Ve všech případech jde o okresy na hranicích s Německem nebo Rakouskem, ve kterých příjmy na obyvatele byly vyšší než 1000 Kč a meziročně vzrostly, v okresech Domažlice a Znojmo přibližně o pětinu. Dalším okresem, kde příjmy obcí z hazardního hraní narostly přibližně o pětinu, je okres Teplice - tabulka 2-16 a graf 2-15.

tabulka 2-16: Okresy s nejvyššími příjmy obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele v l. 2013, 2014 a 2015, v Kč - seřazeno sestupně podle r. 2015

Okres

2013

2014

2015

Změna 2013/2014 (v %)

Změna 2014/2015 (v %)

Domažlice

1 458

1 780

2 131

22,1

19,7

Znojmo

1 227

1 468

1 782

19,7

21,4

Cheb

1 076

1 152

1 254

7,1

8,9

Český Krumlov

1 070

1 072

1 157

0,2

7,9

Tachov

1 013

1 039

1 092

2,6

5,1

Teplice

683

813

974

19,1

19,8

Prachatice

478

524

902

9,6

72,2

Plzeň-město

827

791

828

-4,4

4,7

Sokolov

710

777

813

9,5

4,6

Ostrava-město

833

863

798

3,6

-7,6

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Nejrychleji rostly příjmy obecním rozpočtům v okresech Prachatice (meziroční nárůst o 72,2 %). Následovaly okresy Znojmo, Teplice a Domažlice s nárůstem přibližně 20 % - graf 2-15.

graf 2-15: Okresy s největším nárůstem příjmů obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele mezi l. 2014 a 2015, v %

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Nejvíce poklesly souhrnné obecní příjmy z hazardu v okresech Rokycany a Brno (48,0 %, resp. 41,5 %). O přibližně třetinu poklesly obecní příjmy v okresech České Budějovice, Jablonec nad Nisou a Chomutov - graf 2-16.

graf 2-16: Okresy s největším poklesem příjmu obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele mezi l. 2014 a 2015, v %

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Je tedy zřejmé, že i když se celkové příjmy obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní v souhrnu příliš nezměnily, došlo k jejich redistribuci v důsledku (poměrného) snížení počtu TH v některých oblastech ČR a nárůstu v jiných. Ve městech Brno, České Budějovice a Rokycany platí OZV zakazující provozování TH na celém území města a došlo v nich meziročně ke značnému poklesu příjmů obecních rozpočtů z TH.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist