Objem a struktura trhu s hazardními hrami

MF ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) monitoruje trh s hazardními hrami v ČR. V období 2002-2008 docházelo ke strmému růstu objemu trhu s hazardními hrami (měřeného množstvím peněz vložených hazardními hráči do hry). Od r. 2009 je patrný dlouhodobý mírný pokles trvající až do r. 2013. Od r. 2013 prudce roste objem peněz vložených do hry. Objem příjmů ze hry však po nárůstu v r. 2014 poklesl v r. 2015.

V r. 2015 vložili hráči hazardních her do hry 152,2 mld. Kč a bylo jim vyplaceno 121,8 mld. Kč na výhrách. Příjmy provozovatelů ze hry (rozdíl mezi množstvím peněz vložených hazardními hráči do hry a množstvím peněz vyplacených hazardním hráčům na výhrách) byly 30,4 mld. Kč - graf 2-10. Oproti r. 2014 vzrostl objem finančních prostředků vsazených do hry o 10,2 % a objem vyplacených finančních prostředků vzrostl o 14,2 %. Příjmy ze hry však meziročně poklesly o 3,2 %.

graf 2-10: Objem trhu s hazardními hrami v ČR v l. 2002-2015, v mld. Kč

Pozn.: * Příjmy ze hry představují rozdíl mezi „vloženo“ a „vyplaceno“.

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Ekonomické ukazatele podle jednotlivých typů her v r. 2014 a 2015 ukazuje tabulka 2-12 a tabulka 2-13, typy hazardních her evidované MF jsou seřazeny podle podílu na příjmech ze hry. Ekonomicky nejúspěšnější jsou VLT, které tvořily přes 42 % hazardního trhu a utržily téměř 13 mld. Kč. Číselné loterie tvořily přes 14 % trhu s příjmem cca 4,4 mld. Kč. Následují internetové kurzové sázky (14 %) a VHP (13 %), kurzové sázky (5%), živé hry v kasinu, okamžité loterie a EMR (všechny přibližně 3 %).

Oproti r. 2014 poklesly příjmy z VLT o více než 3 mld. Kč (podíl na trhu klesl z 51 % na 42 %). Výrazný meziroční nárůst podílu na trhu zaznamenaly VHP (z 8 % na 13 %). Objem peněz vložený do VHP se meziročně zdvojnásobil na 32,2 mld. Kč.

Hráčům na VLT se v r. 2014 na výhrách vrátilo 74 % vkladů do hry. Hráčům číselných loterií bylo na výhrách vyplaceno 50 % objemu vložených sázek. Tento podíl byl nejvyšší u karetních turnajů v kasinu (93 %) a nejnižší u interaktivních karetních turnajů on-line nebo prostřednictvím technických zařízení (pouhých 17 %).

tabulka 2-12: Celkový objem peněz vložených do hry a vyplacených na výhrách podle typu hry v r. 2014

Typ hazardní hry

Vloženo

 

Vyplaceno

 

Příjmy ze hry

Vyplaceno/vloženo (%)

mil. Kč

Podíl (%)

mil. Kč

Podíl (%)

mil. Kč

Podíl (%)

VLT

58 708

42,5

 

42 733

40,1

 

15 975

50,9

72,8

Číselné loterie

7 735

5,6

 

3 832

3,6

 

3 903

12,4

49,5

Internetové kurzové sázky

29 405

21,3

 

26 078

24,4

 

3 326

10,6

88,7

VHP

15 614

11,3

 

13 159

12,3

 

2 455

7,8

84,3

Kurzové sázky

6 203

4,5

 

4 446

4,2

 

1 757

5,6

71,7

Živé hry v kasinu

7 925

5,7

 

6 571

6,2

 

1 354

4,3

82,9

LLS

3 712

2,7

 

2 693

2,5

 

1 019

3,2

72,6

EMR

6 006

4,4

 

5 229

4,9

 

777

2,5

87,1

Okamžité loterie

1 510

1,1

 

842

0,8

 

669

2,1

55,7

Interaktivní karetní turnaje

142

0,1

 

97

0,1

 

45

0,1

68,5

Karetní turnaje v kasinu

948

0,7

 

906

0,8

 

42

0,1

95,6

Peněžité a věcné loterie

32

0,0

 

15

0,0

 

17

0,1

46,6

Dostihy

29

0,0

 

18

0,0

 

10

0,0

64,0

Ostatní loterie a hazardní hry

37

0,0

 

29

0,0

 

8

0,0

77,7

Bingo

22

0,0

 

16

0,0

 

6

0,0

72,8

Kostky

17

0,0

 

11

0,0

 

6

0,0

65,2

Totalizátorové hry

11

0,0

 

7

0,0

 

4

0,0

60,4

Tomboly

6

0,0

 

3

0,0

 

3

0,0

56,6

Celkem

138 063

100,0

 

106 686

100,0

 

31 377

100,0

77,3

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

tabulka 2-13: Celkový objem peněz vložených do hry a vyplacených na výhrách podle typu hry v r. 2015

Typ hazardní hry

Vloženo

 

Vyplaceno

 

Příjmy ze hry

Vyplaceno/vloženo (%)

mil. Kč

Podíl (%)

mil. Kč

Podíl (%)

 

mil. Kč

Podíl (%)

 

VLT

49 024

32,2

 

36 151

29,7

 

12 873

42,3

73,7

Číselné loterie

8 749

5,7

 

4 382

3,6

 

4 366

14,4

50,1

Internetové kurzové sázky

38 053

25,0

 

33 882

27,8

 

4 171

13,7

89,0

VHP

32 175

21,1

 

28 156

23,1

 

4 018

13,2

87,5

Kurzové sázky

5 794

3,8

 

4 323

3,6

 

1 471

4,8

74,6

Živé hry v kasinu

6 170

4,1

 

5 230

4,3

 

940

3,1

84,8

Okamžité loterie

1 960

1,3

 

1 108

0,9

 

852

2,8

56,5

EMR

6 124

4,0

 

5 377

4,4

 

747

2,5

87,8

LLS

2 285

1,5

 

1 657

1,4

 

629

2,1

72,5

Peněžité a věcné loterie

447

0,3

 

257

0,2

 

189

0,6

57,6

Karetní turnaje v kasinu

1 231

0,8

 

1 146

0,9

 

85

0,3

93,1

Interaktivní karetní turnaje

48

0,0

 

8

0,0

 

40

0,1

16,6

Dostihy

28

0,0

 

18

0,0

 

10

0,0

63,7

Ostatní loterie a hazardní hry

39

0,0

 

30

0,0

 

9

0,0

76,1

Totalizátorové hry

13

0,0

 

6

0,0

 

6

0,0

49,3

Bingo

25

0,0

 

19

0,0

 

6

0,0

75,0

Kostky

26

0,0

 

20

0,0

 

6

0,0

77,1

Tomboly

7

0,0

 

5

0,0

 

3

0,0

62,9

Celkem

152 197

100,0

 

121 774

100,0

 

30 424

100,0

80,0

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Na vývoj podílu jednotlivých typů hazardních her na trhu se lze dívat jak podle toho, kolik hráči vložili do hry (kolik si vsadili), tak podle toho, jaké byly příjmy provozovatelů ze hry (kolik hráči prohráli). Při pohledu podle toho, kolik bylo vsazeno, je patrný velký rozmach kurzového sázení (v kamenných provozovnách i on-line), jehož podíl od r. 2008 značně roste. Zatímco v r. 2008 tvořilo kurzové sázení 9,3 % trhu, v r. 2015 to bylo již 28,8 %. Tento nárůst byl tvořen růstem on-line kurzového sázení, které v r. 2008 ještě nebylo evidováno, ale v r. 2015 již byla čtvrtina (25,0 %) všech vsazených peněz vsazena v on-line kurzových sázkách. Svoji dominanci na trhu od r. 2011 postupně ztrácejí technické hry, jejichž podíl poklesl z více než tří čtvrtin (77,1 % v r. 2011) na méně než 60 % v l. 2014 a 2015 (59,3 %, resp. 59,0 %). Roky 2014 a 2015 se však výrazně liší podílem VHP na trhu. Podíl VHP, který dlouhodobě klesal již od r. 2002 (pokles z 58,9 % v r. 2002 na 11,3 % v r. 2014) se mezi l. 2014 a 2015 téměř zdvojnásobil (z 11,3 % na 21,1 %). Tento meziroční nárůst je pravděpodobně způsoben aktuálním nárůstem počtu VHP v kasinech - blíže viz kapitolu Technické hry a hazardní hry v kasinu, str. 30. Od r. 2002 dlouhodobě klesá podíl živých her v kasinu (z 14,4 % v r. 2002 na 4,9 % v r. 2015). Podíl loterií, který se mezi l. 2002 a 2011 snížil na třetinu (z 9,7 % na 3,1 %), byl v r. 2015 7,3 %, což je méně než v r. 2014 (8,4 %) - graf 2-11.

graf 2-11: Vývoj podílů typů hazardních her na trhu podle vkladů do hry v l. 2002-2015

Pozn.: * Zahrnuje peněžité a věcné loterie, tomboly, číselné loterie, okamžité loterie. ** Zahrnuje živé hry provozované v kasinu a karetní turnaje v kasinu. *** Zahrnuje kurzové sázky, dostihy a totalizátorové hry.

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Při pohledu na vývoj podílů jednotlivých typů hazardních her na trhu podle příjmů provozovatelů ze hry je patrný růst podílu loterií od r. 2011. Podíl loterií od r. 2011, kdy byl na svém minimu (6,4 % všech příjmů ze hry), vzrostl na nejvyšší hodnotu od r. 2007 (17,8 %). Od r. 2011 se tedy téměř ztrojnásobil. Podíl všech TH dohromady (tj. včetně VHP) rostl do r. 2011, kdy dosáhl svého maxima 77,5 %, poté následoval pokles až na 60,2 % v r. 2015. Dlouhodobě klesá podíl kurzových sázek v kamenných pobočkách, zatímco od r. 2009 je patrný rychlý růst podílu internetových kurzových sázek, který v r. 2015 dosáhl téměř 14 % souhrnných příjmů ze hry. Podíl živých her v kasinu na příjmech ze hry se od r. 2009 pohyboval kolem 5,0 %, v r. 2015 dosáhl 3,4 % - graf 2-12.

graf 2-12: Vývoj podílů typů hazardních her na trhu podle příjmů ze hry v l. 2002-2015

Pozn.: * Zahrnuje peněžité a věcné loterie, tomboly, číselné loterie, okamžité loterie. ** Zahrnuje živé hry provozované v kasinu a karetní turnaje v kasinu. *** Zahrnuje kurzové sázky, dostihy a totalizátorové hry.

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist