Zadluženost ve studii Patologičtí hráči v léčbě

Podle výsledků studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2015 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015a) byly průměrné měsíční výdaje za 12 měsíců před začátkem léčby 51 tis. Kč, z toho výdaje na hazardní hraní 38 tis. Kč. Výdaje na hazardní hraní ve výši 40 a více tis. Kč uvedlo 24 % hráčů.

Průměrná měsíční bilance hazardního hraní v posledních 12 měsících před vstupem do léčby byla v průměru minus 44,4 tis. Kč (ve studii z r. 2013 to bylo v průměru minus 38,8 tis. Kč). Celkem 42 (16 %) hráčů uvedlo, že jejich bilance byla nulová (neutrální), 24 (9 %) bylo v plusu, 193 hráčů (75 %) bylo v minusu.

Nejčastěji uvedená částka vložená do hry za typický den v posledních 12 měsících před léčbou se pohybovala v rozmezí 1-5 tis. Kč (32 % respondentů), u většiny (80 %) respondentů nepřesáhla 10 tis. Kč. Ve srovnání s r. 2013 se situace v zásadě nezměnila - graf 5-1.

Legální práce byla největším zdrojem příjmů v posledních 12 měsících před vstupem do léčby - tvořila v průměru 37 % příjmů v r. 2015 a 50 % v r. 2013. Dále to byly půjčky (v r. 2015 28 %, z toho 12 % bankovní, 8 % u nebankovních institucí a 8 % od osob blízkých) a práce na černo (9 %). Kriminální činnost tvořila 8 % zdrojů, prodej osobního majetku a sociální dávky shodně 3 %. Oproti r. 2013 došlo k nárůstu podílu půjček u bank a blízkých osob. Podíl půjček u nebankovních společností, kriminální činnosti, prodeje osobního majetku se prakticky nezměnil. Je obtížné srovnat trend v podílu zaměstnání nebo jiných legálních zdrojů (důchody, sociální dávky) nebo práce na černo, neboť způsob dotazování se ve srovnání s r. 2013 změnil - graf 5-2.

graf 5-1: Finanční obnos vložený do hazardní hry v typický den v posledních 12 měsících před léčbou v r. 2013 a 2015, v %

Pozn.: V r. 2013 se otázka týkala obnosu, s jakým obvykle chodil/a hrát v jednom dni v posledních 12 měsících před léčbou, v r. 2015 částky vložené do hazardní hry v typický den v posledních 12 měsících před léčbou.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

graf 5-2: Průměrný podíl jednotlivých zdrojů příjmu na celkových příjmech v posledních 12 měsících v souboru studie Patologičtí hráči v léčbě z l. 2013 a 2015, v %

Pozn.: * V r. 2015 byly do kategorie „jiné zdroje“ zahrnuty kategorie „výhry v hazardních hrách“, „důchod starobní či invalidní“ a „dávky sociální pomoci a podpory“. V r. 2013 se otázka týkala zdroje peněz, kterými bylo v posledním roce před vyhledáním pomoci financováno hraní.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

Celková finanční bilance hazardního hraní při vstupu do léčby byla v souboru v r. 2015 v průměru minus 745 tis. Kč, medián byl minus 300 tis. Kč. Celkem 34 (13 %) hráčů uvedlo, že jejich bilance byla nulová (neutrální), 13 (5 %) bylo v plusu, 212 hráčů (82 %) bylo v minusu.

Většina (91,5 %) respondentů v r. 2015 uvedla, že má dluhy. Minimum bylo 4800 Kč, maximum 6 mil. Kč, v průměru 596 tis. Kč (v r. 2013 bylo minimum 5 tis. Kč, maximum 30 mil. Kč, průměr 894 tis. Kč). U většiny hráčů (59,0 %) dluhy nepřesáhly částku 500 tis. Kč. Uvedený podíl hazardních her na celkovém zadlužení byl v průměru 76 %, po vážení na celkovou výši dluhu 83 %. Celkem 39 % hráčů uvedlo, že na jejich majetek nebo plat byla někdy uvalena exekuce.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist