Klienti dluhových poraden a hraní hazardních her

V r. 2015 analyzovalo NMS data 21 poraden Asociace občanských poraden (AOP) zapojených do projektu Dluhové poradenství.1 Z celkového počtu 6608 řešených případů v r. 2015 byly stejně jako v předchozích dvou letech jako nejčastější příčina zadlužení uváděny nadměrné půjčky nebo úvěry (spotřební, nákup zboží na splátky apod.), a to téměř ve čtvrtině případů (1489), s průměrnou celkovou výší závazků 685 tis. Kč. Druhá nejčastější příčina (738) zadlužení byla ztráta nebo snížení příjmu v důsledku nezaměstnanosti, nemoci apod., následovala změna životní situace v důsledku rozchodu, rozvodu, ovdovění apod. (410). Užívání návykových látek včetně alkoholu bylo uvedeno jako hlavní příčina nebo jedna z příčin zadlužení u 108 případů. Hraní hazardních her (sázení, automaty, kasino, internetové sázky atd.) bylo uvedeno jako příčina či jedna z příčin zadlužení v 74 případech, tj. 1,1 % z celkového počtu případů, z toho 55 (74 %) klientů tvořili hráči, 20 (27 %) osoby blízké, ve zbylých případech nebylo specifikováno, zda klient je dlužník, nebo osoba blízká.2

Mezi klienty, kteří uvedli hraní hazardních her jako hlavní příčinu či jednu z příčin zadlužení, byli muži zastoupeni dvakrát častěji než ženy (51, resp. 23). Tito klienti byli rovnoměrně zastoupeni ve všech sledovaných věkových kategoriích.3 Nejčastěji spadali do kategorie s měsíčním příjmem nižším než 13 200 Kč (celkem 22), ve 14 případech byl uveden příjem v kategorii 18 401-20 200 Kč. Celková výše jejich dluhů po splatnosti dosahovala průměrně 1,2 mil. Kč (340 tis. Kč až 8 mil. Kč). Počet jejich věřitelů se pohyboval od 1 do 12 a patřili mezi ně především nebankovní poskytovatelé finančních služeb a banky (39, resp. 31 případů). Ve 27 případech čelili hráči či jejich blízcí exekucím a ve 20 případech se ucházeli o podání návrhu na oddlužení, či dokonce již byli do procesu oddlužení zařazeni. Podíl osob mezi klienty občanských poraden, jejichž zadluženost souvisela s problémovým hraním, je velmi pravděpodobně značně podhodnocen vzhledem k obavám ze stigmatizace a neevidování příčiny zadlužení dluhovými poradci. Přesto se pracovníkům dluhových poraden AOP podařilo zachytit více než 1,5násobek osob, jež se dostaly do finančních problémů v důsledku hraní hazardních her, než v letech předcházejících (48 případů v r. 2013, 47 případů v r. 2014) (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Asociace občanských poraden, 2016).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist