Ekonomika hazardu a zaměstnanost

V souvislosti se schvalovanou legislativou v oblasti hazardních her byla v r. 2015 aktuálním tématem i otázka zaměstnanosti v tomto odvětví. Provozovatelé dlouhodobě argumentují tím, že zvýšená regulace se velmi výrazně odrazí na zaměstnanosti. Podle Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů (SPELOS) by nový zákonný rámec v oblasti hazardu mohl přinést až 30 tis. osob, které by ztratily práci.1 Za účelem odhadu dopadu na zaměstnanost v tomto odvětví byla Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV) realizována studie Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost (Kroupa et al., 2015).

Tato studie představuje komplexní popis ekonomiky hazardního hraní v ČR, odhad zaměstnanosti v hazardním průmyslu a odhad případného útlumu hazardního hraní v ČR na zaměstnanost.

ČSÚ evidoval na konci r. 2013 v kategorii CZ NACE 92 000 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří celkem 905 podnikatelských subjektů. Jádro oboru tvoří 126 firem větší a střední velikosti, které reprezentují 90 % tržeb a 84 % zaměstnanců. V r. 2013 tyto firmy zaměstnávaly přibližně 10 700 osob, z toho bylo přibližně 9800 zaměstnanců - tabulka 5-5. Souhrn tržeb 30 největších provozovatelů byl v r. 2013 odhadnut na 56,9 mld. Kč.

Odhad zaměstnanců ze strany VÚPSV v odvětví je 16 200, což je významně vyšší než odhad ČSÚ (9800 zaměstnanců). Uvedený odhad nebere v úvahu šedou ekonomiku, která by se podle autorů mohla pohybovat kolem 30 %.

tabulka 5-5: Počet podniků a zaměstnaných osob v odvětví CZ NACE 92 000 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Ukazatele

2010

2011

2012

2013

Počet aktivních podniků (firem)

1 217

1 108

1 023

905

Počet zaměstnaných osob

10 868

10 879

10 778

10 689

  • z toho pracujících majitelů

587

533

478

437

  • z toho zaměstnanců

9 872

9 891

9 958

9 809

Zdroj: Kroupa et al. (2015)

Způsob, jakým VÚPSV odhadl počet zaměstnanců v oboru, ukazuje tabulka 5-6. Odhad spočívá v násobení koeficientu průměrného počtu zaměstnanců počtem provozoven jednotlivých typů (provozovna se zvláštním režimem, herna, kasino). Jde tedy o zaměstnance zaměstnané pouze v souvislosti s provozem technických a kasinových her.

tabulka 5-6: Odhad počtu zaměstnanců podle VÚPSV

Typ provozovny

Počet her

Koeficient počtu zaměstnanců

Počet provozoven

Odhadovaný počet zaměstnanců

Provozovna se zvláštním režimem

3-4 TH

0,3

2 541

762

Malá herna

10-20 TH

3

2 279

6 837

Velká herna / malé kasino (vč. tzv. falešných kasin)

přes 30 TH

 

5

495

2 475

Střední kasino

až 50 TH

5-20 živých her

25

133

3 325

Velké kasino

50-150 TH

20-50 živých her

40

48

1 920

Velmi velké kasino

přes 150 TH

přes 50 živých her

80

11

880

Celkem

 

 

 

16 199

Zdroj: VÚPSV (2015)

Co se týče výroby technických her (či TH), působí v ČR 11 subjektů, které v r. 2015 zaměstnávaly asi 1600 zaměstnanců. Přibližně 70 % z nich (asi 1120 zaměstnanců) zaměstnává firma European Data Project (EDP), která sídlí v Komořanech v okrese Vyškov (Kroupa et al., 2015).

SPELOS odhadoval počet zaměstnanců v odvětví na jaře 2013. V 967 obcích, kde jsou provozovány herny a kasina, bylo podle tohoto sdružení zaměstnáno celkem 60 736 osob. VÚPSV podrobil tento odhad SPELOS analýze a dospěl k názoru, že je 8násobkem počtu provozoven. Je to patrné z mapy zaměstnanosti SPELOS, podle které jsou počty zaměstnanců herního průmyslu v každé obci vždy 8násobkem počtu heren v obci. Paušální průměr 8 zaměstnanců na 1 hernu/provozovnu v obci neodpovídá skutečnosti ani odhadům zástupců firem Synot a EDP, je nadhodnocený vzhledem k typickým provozovnám, ale podhodnocený vzhledem k počtu zaměstnanců velkých kasin.

Pro odhad dopadů na zaměstnanost použili autoři metodu input-output analýzy. Jako možné snížení poptávky po hazardním hraní v důsledku přijetí nové legislativy zvolili hranice 15 % a 30 %. Následně pak odhadli ztrátu pracovních příležitostí pro oba limity. V případě snížení poptávky o 15 % byl odhad úbytku pracovních míst přibližně 3300, v případě snížení poptávky o 30 % přibližně 6700. Odhady nebraly v úvahu šedou ekonomiku. Pro odhadované dopady na zaměstnanost v oblasti výroby TH byla zvolena případová studie firmy EDP. Tato studie ukazuje několik možných variant dopadu případné změny legislativy na zaměstnanost v této firmě. Krajní variantou je uzavření provozu a propuštění všech zaměstnanců (Kroupa et al., 2015).

Tyto odhady jsou důležité vzhledem ke schvalované legislativě. Zatímco provozovatelé argumentují možnou ztrátou velkého počtu pracovních míst v případě schválení nové legislativy (až 30 tis.), VÚPS odhadl možnou ztrátu jako řádově nižší (3-7 tis.).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist