Další sociální a ekonomické souvislosti hazardního hraní

Vybrané sociálně negativní jevy v ČR a zhodnocení jejich regionálních disparit na úrovni 77 okresů za r. 2011 (na základě údajů ČSÚ ze Sčítání lidu, domů a bytů) popsala Zíb Palasová (2015) - viz též Mravčík et al. (2015b). Byla použita korelační, faktorová a shluková analýza za pomoci 28 ukazatelů, mezi nimi byly také počet hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních pro návykové látky (dg. F10-F19) a počet heren a kasin na 1000 obyvatel v r. 2011. Nejvyšší hodnoty ukazatelů sociálně negativních jevů, včetně hospitalizace pro užívání návykových látek a hustoty heren a kasin, byly zjištěny v okresech Most, Teplice, Ústí nad Labem, Jeseník, Karviná, Ostrava-město a Česká Lípa, které se nacházejí na území krajů Ústeckého, Libereckého, Olomouckého a Moravskoslezského.

V r. 2014 byl v rámci bakalářské práce proveden kvalitativní výzkum zaměřený na patologické hráče a jejich životní partnery (Čuláková, 2014). Cílem výzkumu na souboru 4 partnerských dvojic bylo popsat změny v partnerském vztahu, ke kterým došlo v souvislosti s patologickým hráčstvím jednoho z partnerů, a zjistit dopady patologického hráčství na partnerské soužití a na partnerku (hráči byli ve všech případech muži) patologického hráče. S rozvojem problémového hráčství se ve vztahu zhoršila komunikace, došlo k omezení volného času tráveného společně, objevilo se lhaní ze strany hráče a podezřívavost ze strany partnerky. Tyto potíže se zhoršily od doby, kdy vyšlo najevo, že problémy souvisí s hazardním hraním - došlo k úplnému odcizení, nedůvěře partnerky, odhalování partnerových lží a skutečné finanční situace. Docházelo i k omezení styků s blízkou rodinou a přáteli a partneři spolu netrávili skoro žádný volný čas. Obnova důvěry ve vztahu byla problematická i po vstupu do léčby a v některých případech se situace dokonce ještě zhoršila.

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist