Úvod

Základní zákonný rámec pro provozování hazardních her v ČR poskytuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (loterijní zákon). Hazardní hry jsou vymezeny v § 2, ale jejich výčet není systematický ani úplný - podmínky povolování a provozování stanoví zákon podrobně pouze pro loterie a tomboly, výherní hrací přístroje, kurzové sázky a hry v kasinu. Jiné hry (včetně centrálně řízených technických her) povoluje Ministerstvo financí (MF) podle obecného ustanovení § 50 odst. 3 loterijního zákona. Nový zákon o hazardních hrách, který by měl být účinný od r. 2017, nově systematizuje typologii hazardních her a podrobně upravuje jejich provozování.

Podle stávající právní úpravy mohou být provozovateli hazardních her pouze český stát nebo právnické osoby se sídlem na území ČR vlastněné subjekty bez zahraniční majetkové účasti (s výjimkou provozovatelů kasin, kde zákon povoluje zahraniční majetkovou účast). Tato podmínka je podle názoru Evropské komise (EK) v rozporu s právem Evropské unie (EU), resp. se základními zásadami volného pohybu služeb, volného pohybu kapitálu a svobody usazování podle článků 56, 63 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). To byl jeden hlavních důvodů přípravy nového zákona.

Pro provozování technických her (TH)1 definuje loterijní zákon tři základní typy herních prostředí - provozovny se zvláštním režimem (restaurace, hospody, bary apod.) s max. počtem 6 ks TH, dále herny a kasina, do nichž je zakázán vstup osobám mladším 18 let. Zákonem stanovená max. výše sázek a proher na výherních hracích přístrojích (VHP) je nejnižší v provozovnách se zvláštním režimem, vyšší v hernách a ještě vyšší v kasinech, u VLT předpisy mezi herními prostředími nerozlišují.2 Dalšími místy s nabídkou hazardních her jsou prodejní místa losů a sběrná místa sázenek (typicky sázkové kanceláře, ale i další místa jako pošty, trafiky, čerpací stanice apod.). Specifickými místy jsou tzv. sport bary zaměřené na sportovní sázení, kde se mohou nacházet i on-line terminály, jejichž prostřednictvím lze provozovat i tzv. live kurzové sázky, nebo TH.

On-line hazardní hry lze hrát v podstatě odkudkoli. Přestože on-line hazardní hraní bylo v loterijním zákoně zakotveno v r. 2011, nabídka zahraničních subjektů se v ČR objevila již v r. 2003 (Salinková, 2015) a v r. 2008 bylo uděleno prvních 5 povolení k provozování internetové kurzové sázky domácím provozovatelům3 (povolení jsou však dosud udělována podle obecného ustanovení § 50 odst. 3). Povolovanými typy on-line her v ČR jsou kurzové sázky, včetně live sázek, a karetní hry typu poker. On-line hry typu TH nebo kasinových her nejsou v ČR povolovány. Provozovatelé hazardních her na internetu musí mít podle loterijního zákona sídlo na území ČR a sázející musí být registrováni v kamenné pobočce provozovatele (§ 4 odst. 4 a 5 loterijního zákona). Podle technického standardu MF k provozování hazardních her prostřednictvím internetu z r. 20124 musí být servery provozovatele umístěny na území ČR, provozovatel musí přijmout opatření vycházející z konceptu tzv. zodpovědného hraní. Patří mezi ně možnost sebeomezení při hře nebo sebevyloučení ze hry,5 zveřejnění varování, že účast na hře může být škodlivá, přístupný a viditelný ukazatel času, možnost provedení testu na problémové hráčství nebo uvedení kontaktů na pomáhající organizace. Podmínky pro udělování povolování k provozu on-line hazardních her by se měly změnit od r. 2017 s novým zákonem o hazardních hrách.

Regulačním orgánem v oblasti hazardních her je podle loterijního zákona MF, konkrétně odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Povolení k provozování většiny hazardních her vydává MF. Jde především o loterie, kurzové sázky (jak v sázkových kancelářích, tak na internetu), centrálně řízené TH a VHP v kasinech, obce povolují VHP v hernách a v provozovnách se zvláštním režimem. Krajům (resp. krajským úřadům) v oblasti hazardních her nepříslušejí téměř žádné pravomoci (kraj pouze povoluje VHP, pokud by byla jejich provozovatelem obec).

Na obecní úrovni je provozování hazardních her regulováno prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV), na jejich základě obce mohou časově i místně omezit provozování některých typů hazardních her podle § 50 odst. 4 loterijního zákona. Do r. 2011 měly obce v loterijním zákoně explicitně stanoveno právo regulovat pouze VHP, nicméně některé obce regulovaly i jiné TH, především VLT již před r. 2011. To bylo důvodem řady soudních sporů obcí se státem. V r. 2011 pravomoc obcí regulovat všechny typy TH potvrdilo několik judikátů Ústavního soudu. To vedlo k nutnosti odebírat ve správních řízeních povolení MF k provozování tisíců TH v obcích, kde se jejich provozování dostalo do rozporu s platnou OZV. Vzhledem ke značnému objemu správních řízení (povoluje se každý jednotlivý přístroj) docházelo v roce 2015 v řadě obcí k tomu, že existoval rozpor mezi platnou OZV a MF povolenými přístroji po delší časové období. Tento nesoulad přetrvává v loterijním zákoně dosud a měl by být od r. 2017 odstraněn novým zákonem o hazardních hrách.

Tento nesoulad byl i důvodem žaloby podané v r. 2015 proti ČR vlastníky holdingu Synot. Ti se cítí poškozeni rušením povolení na TH před vypršením jejich lhůty v důsledku zaváděných OZV. Společnosti World Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited ovládající holding Synot podaly z důvodu zmařených investic do TH žalobu proti ČR, ve které požadují odškodné ve výši min. 1 miliarda Kč.6

V r. 2015 byla v rámci diskusí o novém zákonném rámci v oblasti hazardních her schválena novela loterijního zákona, která zvýšila sazby odvodů z příjmů ze hry. Od r. 2017 by měl platit nový zákon o dani z hazardních her, který daňové sazby dále zvyšuje a ruší možnost odvést dar Českému olympijskému výboru - blíže viz kapitolu Zdanění hazardních her, str. 17.

V reakci na šíření reklamy na nepovolené hazardní hry ze strany provozovatelů hazardních her byly v r. 2015 novelizovány zákony č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pro oblast hazardního hraní to znamenalo, že Celní správa ČR získala kompetenci dozoru nad reklamou na nepovolené hazardní hry a že za šíření reklamy na nepovolenou hazardní hru je zodpovědný její šiřitel. Ochrana hráčů před rozvojem problémového hráčství bude posílena s novelou zákona o regulaci reklamy, která je součástí změnového zákona provázejícího nový zákon o hazardních hrách - blíže viz kapitolu Reklama a marketing, str. 53.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist