Zkušenosti obcí s regulací hazardního hraní

V březnu a dubnu 2016 realizovalo NMS ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) další průzkum mezi obcemi (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Svaz měst a obcí České republiky, 2016). Otázky se týkaly regulace hazardního hraní prostřednictvím OZV, nelegálního hazardu a postupu proti němu - blíže viz kapitolu Hlavní formy nelegálního provozování hazardních her, str. 119. Nástrojem sběru dat byl on-line dotazník, obce byly osloveny prostřednictvím e-mailu, ale návratnost byla velice nízká. Z více než 6 tis. obcí on-line dotazník vyplnilo pouze 49 obcí se souhrnným počtem obyvatel téměř 1,65 mil. Kromě hl. m. Prahy odpověděly z větších měst rovněž Opava, Karviná a Chomutov.

Ve 23 obcích (46,9 %) byla alespoň 1 herna, ve 20 obcích (40,8 %) byla alespoň 1 provozovna se zvláštním režimem a v 7 obcích (14,3 %) bylo alespoň 1 kasino.

V 19 obcích (38,8 %) byla platná OZV regulující provozování hazardních her na území obce. Zbylých 30 obcí OZV nemělo a odpovídalo na otázku, zda mají v úmyslu vydávat OZV regulující provoz technických her - z nich 11 nemělo v úmyslu OZV vydávat, zatímco 2 obce plánovaly vydat OZV, zbylé obce toto téma neprojednávaly nebo čekají s rozhodnutím na schválení nové legislativy. Více než polovina obcí, které neměly platnou OZV regulující hazard, uvedla, že ví, jak při přípravě OZV postupovat. Přesto by téměř všechny obce (27 ze 30) uvítaly metodickou pomoc ze strany státních orgánů.

Výskyt kvízomatů či slevostrojů hlásilo 12 obcí ze 49 (24,5 %), ve všech případech šlo o obce s platnou OZV regulující provozování TH. V Praze se kvízomaty objevily již v r. 2012, v ostatních obcích až od roku 2014. V 11 z těchto obcí se kvízomaty vyskytovaly i v době dotazování. Sedm obcí uvedlo, že kvízomaty byly provozovány v provozovnách spolu s licencovanými TH, 10 uvedlo, že byly provozovány v prostorách bývalých heren, 3 uvedly, že jsou provozovány i jinde než v těchto místech.

V 5 obcích (10,2 %) se v posledních 5 letech vyskytly tzv. černé herny, z nich byly 4 obce s OZV. Ve 3 obcích z těchto 5 se vyskytovaly tzv. černé herny i v současnosti. Aktivní postup státního dozoru proti nelegálním TH uvedly 2 z těchto 5 obcí a 1 obec hlásila aktivní postup Policie ČR.

Ze všech 49 obcí polovina věděla, jak postupovat v případě výskytu kvízomatů či slevostrojů, a přibližně 40 % vědělo, jak postupovat v případě výskytu tzv. černých heren. Přesto by 4/5 obcí uvítaly metodickou pomoc (např. informační materiály) při postupu proti nelegálnímu hazardu.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist