Regulace na obecní úrovni

Obce mohou regulovat dostupnost některých typů hazardních her na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV) v souladu s § 50 odst. 4 loterijního zákona, tj. TH, bingo, živé hry v kasinu včetně stolních karetních her. Obce mohou regulovat čas a místo provozování uvedených hazardních her. Řada OZV reguluje i další záležitosti týkající se zmíněných hazardních her, jako je např. světelná reklama na provozovnách či možnost vidět do interiéru herny zvenku. Obec má povinnost informovat MF o vydání OZV regulující hazardní hry na svém území do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem, ale není stanovena sankce při nedodržení této povinnosti. Pokud nejde o VHP povolované obcemi, musí po vydání OZV konkrétní povolení k provozování TH či jiné hazardní hry zrušit MF, které toto povolení vydalo. Podle návrhu zákona o hazardních hrách by již tento rozpor neměl být možný, protože sekundární povolení pro umístění herního prostoru - herny či kasina - by měly vydávat samotné obce, a to nejdéle na 3 roky.

Počet obcí s OZV regulující nabídku hazardního hraní aktuálně stále roste, i když největší nárůst byl zaznamenán mezi l. 2011 a 2012. K 31. 12. 2015 mělo platnou OZV regulující hazardní hry celkem 588 obcí. Oproti 31. 12. 2014 to představuje navýšení o 75 obcí. Poměr obcí s OZV zcela zakazujících provoz TH na svém území se také zvyšuje. Zatímco v r. 2009 měla takovouto OZV přibližně pětina (19 %) obcí z celkového počtu obcí s OZV, v r. 2011 to byla téměř třetina (31 %) a v r. 2015 měla prohibiční OZV více než polovina (55 %) obcí - graf 1-1.

graf 1-1: Vývoj počtu obcí s OZV regulující provozování hazardních her v ČR v l. 2009-2015

Pozn.: Data je potřeba brát jako odhad vzhledem ke komplikované evidenci charakteru OZV.

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Mezi krajská města s plošným zákazem technických her (TH) na svém území patří Brno, České Budějovice a Jihlava. Provozovatelé reagují na zákaz TH různými způsoby. V případě Brna byla patrná snaha k uspokojování místní poptávky prostřednictvím přesunu TH do okolních obcí. Po zavedení vyhlášky zakazující provoz technických her došlo k zakoupení již 20 let nedostavěného motelu v Popůvkách u Brna v blízkém sousedství dálnice D1 za účelem provozování kasina.1 Dalším příkladem je snaha o postavení kasina v Podolí u Brna. Proti této stavbě se vyjádřil Jihomoravský kraj i okolní obce.2 Stavba kasina byla nakonec odmítnuta v obecním referendu.3

Pokud jde o Prahu, na jejím území platí OZV č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy. Ta v příloze stanoví 101 míst (adres), na kterých lze na území hl. m. Prahy provozovat loterie a jiné podobné hry (a to pouze na území městských částí Praha 1, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 21 a Praha-Zličín). Na ostatních místech, která nejsou uvedena ve vyhlášce a na kterých jsou v současné době ještě provozovány povolené loterie a jiné podobné hry, probíhá rušení povolení k jejich provozování ze strany MF u centrálně řízených TH a ze strany úřadů městských částí hl. m. Prahy u VHP povolených v hernách.

Problematika hazardního hraní a regulace na obecní úrovni v ČR byla v průběhu r. 2015 prezentována a diskutována také v rámci cyklu seminářů v regionech pod názvem Hazardování s hazardem pod záštitou Jana Bartoška, místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR.

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist