Politika v oblasti hazardních her na úrovni Evropské unie

V r. 2012 ustavila Evropská komise (EK) skupinu odborníků na služby v oblasti hazardních her (Expert Group on Gambling Services).1 Expertní skupina má 30 členů (národní úřady a instituce, v jejichž gesci je regulace hazardních her) a jejím úkolem je zejména poskytovat EK odborné poradenství a pomoc při přípravě právních předpisů nebo v definici politiky. Dále má skupina za úkol navázat spolupráci mezi orgány členských států a EK v oblasti hazardních her a usnadňovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti regulace hazardních her mezi zeměmi EU a sledovat vývoj politik a nově vznikající problémy v této oblasti. Expertní skupina měla působit do konce r. 2015, EK v prosinci 2015 prodloužila termín její činnosti do r. 2018.

V listopadu 2015 byla zástupci regulátorů hazardních her z členských států Evropského hospodářského prostoru podepsána první dohoda o spolupráci v oblasti on-line hazardních her.2 Evropské země čelí v souvislosti s rozšířením on-line hazardních her novým společenským, právním a technickým problémům a výzvám, které nelze řešit bez účinné spolupráce mezi jednotlivými státy. Dohoda o spolupráci v oblasti on-line hazardních her má za cíl zvýšit ochranu spotřebitelů a zajistit dobře regulované a zodpovědné hraní v rámci celé Evropy.

Dohoda se týká oblastí, jako jsou provozování hazardních her, zejména povolovací řízení, ověření informací poskytnutých jinými orgány, výměna odborných znalostí, dohled nad dodržováním vnitrostátních právních předpisů, včetně ochrany spotřebitelů, předcházení praní špinavých peněz, podvodům a sázkám spojeným s manipulací sportovních akcí, praktická spolupráce mezi jednotlivými orgány a sdílení osvědčených postupů. Součástí dohody jsou i tzv. gateways (informační listy) jednotlivých členských států, které poskytují podrobné informace o úloze a pravomocích jednotlivých vnitrostátních orgánů, o oblastech informací, které by chtěly sdílet, o pravomocích jiných vnitrostátních orgánů ve vztahu k hazardním hrám a zákonná omezení, např. týkající se ochrany osobních dat.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist