Názory veřejnosti na hazardní hry

V r. 2015 realizoval Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s agenturou Ipsos studii zaměřenou na postoje obyvatel Prahy a turistů v oblasti kriminality a bezpečí na území hlavního města. Studie navazovala na předchozí šetření z l. 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2009, 2010, 2015. Pro sběr dat byla zvolena kombinace on-line a osobního dotazování. Dotazník pro obyvatele Prahy obsahoval 22 položek, pro turisty 20. Studie se zúčastnilo 1011 respondentů, z toho 454 mužů a 557 žen.

V rámci studie byli respondenti požádáni také o hodnocení míry závažnosti vybraných problémů.1 Celkem 50 % respondentů hodnotilo hraní hazardních her jako závažný problém, z toho více než polovina jako problém rozhodně závažný (tj. 27 % všech dotázaných). Pokud jde o srovnání jednotlivých městských částí, hraní hazardních her bylo nejčastěji hodnoceno jako závažný problém občany městských částí Praha 12, Praha 13 a Praha 7.

Většina respondentů vyjádřila negativní postoj ke zřízení provozoven s nabídkou hraní hazardních her v okolí svého bydliště - 90 % respondentů by vadila herna s „automaty“ v blízkosti bydliště, 87 % respondentů kasino s ruletou. Podobně negativní postoj zastávali respondenti vůči umístění kontaktního centra pro uživatele drog (91 %) a ubytovny pro osoby bez domova (90 %).

U všech sledovaných ukazatelů týkajících se hazardního hraní je od r. 1997 sledován nárůst - graf 1-2.

graf 1-2: Vývoj ukazatelů souvisejících s hraním hazardních her ve studii Analýza pocitu bezpečí v Praze v l. 1997-2015, v %

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy a Ipsos (2015), Magistrát hl. m. Prahy (2010), Magistrát hl. m. Prahy (2005)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist