Změny dalších zákonů

 

Připravované změny zákona o regulaci reklamy blíže uvádí kapitola Reklama a marketing, str. 53.

Kromě nové úpravy regulace reklamy a nové terminologie zavádí návrh změnového zákona následující změny:

  • Tzv. spotřebitelské loterie (nově spotřebitelské soutěže), dosud upravené loterijním zákonem, nově nebudou spadat pod zákon o hazardních hrách. V zákoně o daních z příjmů se sjednocuje režim spotřebitelských loterií s režimem reklamních soutěží a reklamních slosování.

  • Příjmy fyzických osob z výher z hazardních her nebudou již podle zákona o daních z příjmu daněny srážkovou daní ve výši 15 % výhry, ale budou zdaňovány jako součást dílčího základu daně podle zákona o daních z příjmů. Platí však, že výhry z hazardních her provozovaných provozovatelem, který je držitelem povolení k provozování hazardních her v ČR, EU nebo zemích EHP, jsou od daně z příjmu osvobozeny. U výher z reklamních soutěží a slosování zůstává současný režim srážkové daně. I ty jsou však osvobozeny od daně z příjmů.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist