Zdanění hazardních her

Do 1. 1. 2012 byly příjmy provozovatelů z hazardních her osvobozeny od daně z příjmu. Namísto toho byli provozovatelé povinni odvádět tzv. odvody na veřejně prospěšné účely ve výši 6-20 % z příjmů ze hry (progresivně podle jejich objemu) na sociální, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel (VPÚ) bez bližší specifikace příjemce.

Od 1. 1. 2012 jsou provozovatelé hazardních her plátci daně z příjmu právnických osob a novelou loterijního zákona byly odvody na VPÚ zrušeny a bylo zavedeno zdanění hazardních her formou odvodu ve výši 20 % z příjmů ze hry (tj. z rozdílu mezi vklady do hry a vyplacenými výhrami), u TH navíc 55 Kč za každý den, kdy je přístroj povolen.

Od 1. 1. 2014 měli na základě novely loterijního zákona provozovatelé loterií a kurzových sázek (nikoliv jiných her) možnost zákonem předepsaný dílčí odvod z loterií a kurzových sázek snížit z 20 % na 15 % o částku, kterou poskytli jako peněžitý dar Českému olympijskému výboru (ČOV) na účely tělovýchovné a sportovní.

Od 1. 1. 2016 existují v důsledku vládní novely loterijního zákona1 dvě sazby zdanění. TH jsou zdaněny sazbou 28 % z příjmů ze hry a poplatkem 80 Kč za přístroj a den, pro ostatní hazardní hry je daňová sazba 23 % z příjmů ze hry.

Od 1. 1. 2017 zavede zákon o dani z hazardních her, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou 13. 4. 2016, dvě sazby zdanění - 35 % pro TH a 23 % pro ostatní hazardní hry.2 Zruší se rovněž sleva na dani o dar poskytnutý ČOV.

V l. 2012-2015 se příjmy ze zdanění VHP a jiných technických zařízení dělily v poměru 1 : 4 ve prospěch obcí - do státního rozpočtu šlo 20 % a do obecních rozpočtů 80 % této částky (přičemž pro podíl jednotlivých obcí byl rozhodující počet povolených TH). Příjmy do rozpočtů ze zdanění ostatních hazardních her byly ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % obecních rozpočtů, přičemž podíl jednotlivých obcí byl určen stejně jako v případě rozpočtového určení daní z příjmu právnických osob.

Od 1. 1. 2016 se rovněž změnil poměr dělení odvodu mezi státní a obecní rozpočty. Odvody z VHP a jiných TH byly v r. 2016 z 37 % příjmy státního rozpočtu a z 63 % příjmy rozpočtů obcí. Odvody z ostatních hazardních her se dělily v poměru 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí.

Od 1. 1. 2017 by podle zákona o dani z hazardních her měl být výnos z daně z hazardních her u TH dělen tak, že 35 % by mělo jít státního rozpočtu a 65 % do rozpočtů obcí. U ostatních hazardních her ponechává zákon dělení 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí.

Podle nového zákona o dani z hazardních her bude předmětem daně i nelegální provozovatel hazardních her.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist