Zákon o hazardních hrách

Zákon o hazardních hrách je základem nového zákonného rámce v oblasti hazardního hraní, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2017. Kromě něj bude účinný rovněž nový zákon o dani z hazardních her a dojde ke změně dalších zákonů v částech týkajících se hazardního hraní (včetně např. zákona o regulaci reklamy).

Nová zákonná úprava byla připravována MF od r. 2014 a od r. 2015 byla předmětem důkladného meziresortního připomínkového řízení - proces přípravy podrobně popisuje VZ 2014 (Mravčík et al., 2015f). Dne 29. 7. 2015 byl zákon schválen vládou a postoupen Poslanecké sněmovně PČR. Dne 9. 12. 2015 prošel zákon prvním čtením, v březnu 2016 byly projednávány pozměňovací návrhy v rámci druhého čtení a 13. 4. 2016 byl zákon ve třetím čtení schválen a postoupen Senátu, který jej schválil dne 26. 5. 2016. Dne 7. 6. 2016 jej podepsal prezident republiky.

Nový zákon by měl především otevřít trh v ČR pro provozovatele ze zemí Evropského hospodářského prostoru, zavést moderní kategorizaci hazardních her, nastavit komplexní právní a technický rámec pro jejich provozování prostřednictvím moderních komunikačních technologií, zejména internetu (včetně jejich zdanění), a nastavit opatření ke snížení rizika rozvoje problémového a patologického hráčství. Současně s ním se má změnit systém a míra zdanění hazardního hraní - ustanovení týkající se zdanění budou z hlavního zákona o hazardních hrách vyňata a budou nově řešena v zákoně o dani z hazardních her.

Zákon1 umožní provozovat hazardní hry akciovým společnostem se sídlem i mimo ČR. Provozovatelem bude moci být buď ČR, nebo akciová společnost se sídlem v ČR, EU nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP)2. Provozovatelem tomboly může být i nadace se sídlem v EHP, provozovatelem turnaje malého rozsahu i nadace a spolek se sídlem v EHP.

Návrh zákona zavádí následující kategorie hazardních her:

  • Loterie - patří sem číselné loterie (založené na hádání čísel), peněžité a věcné loterie (o peníze či věcné ceny, výhra je podmíněna vylosováním určitého losu) a okamžité loterie (tzv. stírací losy).

  • Kurzové sázky - výhra je podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti (nejčastěji sportovního výsledku) a její výše je přímo úměrná předem určenému výhernímu poměru (kurzu).

  • Totalizátorové hry - výhra je podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti (nejčastěji sportovního výsledku) a její výše je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a předem určeném podílu výher.

  • Technické hry - hazardní hry provozované prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím, spadají sem dřívější typy hazardních her jako VLT, CLS, EMR či elektromechanické kostky, hrají se v herně či v kasinu.

  • Živé hry - hry, při nichž sázející hrají proti krupiérovi či jeden proti druhému u hracích stolů v kasinu, patří sem karetní hry, ruleta či kostky.

  • Bingo - hra provozovaná v kasinu, při níž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného vzorce na sázkovém tiketu, který sázející vyplní na základě postupného losování čísel.

  • Tombola3 - hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.

  • Turnaj malého rozsahu4 - turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen.

S výjimkou tomboly a turnaje malého rozsahu bude možné všechny hry provozovat i prostřednictvím internetu.

Návrh nového zákona rovněž omezuje druhy herních prostředí na hernu a kasino. Neumožňuje tedy provozování TH v provozovnách se zvláštním režimem. Max. sázka do TH je stanovena na 100 Kč v herně a 1000 Kč v kasinu a on-line, maximální výhra z jedné hry na 50 tis. Kč v herně a 500 tis. Kč v kasinu a on-line, maximální prohra za hodinu je 45 tis. Kč v herně, resp. 450 tis. Kč v kasinu a on-line. Minimální interval mezi jednotlivými hrami je 2 sekundy, což umožňuje až 1800 her za hodinu. Po 120 minutách hry je stanovena povinná pauza v délce 15 minut. U každé TH musí být informace o škodlivosti hraní, délka účasti na hře a celkový přehled čistých proher od aktivace uživatelského konta.

Herna nesmí být v provozu v době 03:00-10:00 hod. V herně musí být nejméně 15 TH. V kasinu musí být podle návrhu nejméně 3 stoly živé hry (tj. např. stůl s karetní hrou nebo ruletou), které jsou v provozu po celou provozní dobu kasina. Pokud jsou v kasinu provozovány TH, musí jich být minimálně 30. Na každý stůl živé hry může být povoleno max. 10 TH. To neplatí pro kasina s 10 a více stoly živé hry. V kasinu lze provozovat pouze živou hru, TH či bingo.

Návrh rovněž představuje nový systém povolování a dozoru s MF a celními úřady jako dozorovými orgány. MF vydává základní povolení pro provozování hazardních her, a to nejdéle na 6 let.5 Obecní úřady vydávají povolení pro umístění provozovny (herního prostoru), tedy herny či kasina (sekundární povolení), a to na dobu povolení základního, nejdéle však na 3 roky.6 Obecní úřad vydá povolení, jestliže provozovatel splní zákonné podmínky a umístění provozoven nebude v rozporu s platnými OZV. MF bude spravovat centrální monitorovací systém provozování hazardních her a rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardní hře.

Dozorové orgány budou moci za účelem výkonu dozoru otevřít prostory, do kterých jsou oprávněny vstupovat, v případě nutnosti i za použití síly. Rovněž mohou zadržet věci, u nichž existuje důvodné podezření, že v souvislosti s jejich používáním dochází k porušování zákona o hazardních hrách. Může jít např. o TH provozované bez povolení. Do prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, bude oprávněna vstupovat obecní policie, a to v případě nutnosti i za použití síly.

Návrh zákona rovněž obsahuje celou řadu opatření pro prevenci problémového hráčství. Zákon zavádí povinnou registraci hráčů TH, kurzových sázek a na internetu, přičemž při registraci musí provozovatel hráči nabídnout sebeomezující opatření. U všech hazardních her, kde je to technicky možné, musí provozovatel umožnit nastavení sebeomezujících opatření i v průběhu hry. Jsou jimi u kurzové sázky limity na výši sázek a výši proher, u binga a živé hry limity na výši proher a počet návštěv a u technických her a hazardních her přes internet limity na výši sázek, výši proher, počet a dobu přihlášení na uživatelském účtu a dobu, po kterou po odhlášení nelze hrát.

Dalším sebeomezujícím opatřením je možnost hráčů nechat se dobrovolně zcela vyloučit z účasti na hraní v herně, kasinu a on-line. Ze zákona budou z hraní vyloučeny osoby pobírající dávky v hmotné nouzi a osoby, vůči kterým je vyhlášen úpadek. Vyloučené osoby budou uvedeny v rejstříku, který povede MF. Provozovatelé budou mít přístup pouze k informaci, zda se daná osoba v rejstříku nachází, či ne. Osoba, která bude evidována v rejstříku, nebude mít přístup do herny či kasina a nesmí jí být zřízen herní účet (osoby, které o zapsání do rejstříku požádaly samy, budou moci po uplynutí minimálně 1 roku požádat o výmaz).

V souvislosti s problematikou nepovoleného provozování hazardu prostřednictvím internetu návrh nového zákona umožňuje blokaci internetových stránek nepovolených internetových her i plateb na účty používané k provozování nepovolených her či z nich. Tyto stránky a účty budou uvedeny v seznamu nepovolených internetových her, který povede MF. Poskytovatelé internetového připojení a zprostředkovatelé plateb nesmí umožnit přístup k stránkám či transakce na účtech uvedených v seznamu.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist