Studie Regulace hazardu v ČR

Centrum pro ekonomickou a tržní analýzu (CETA) vypracovalo v r. 2015 studii nazvanou Regulace hazardu v ČR (Schwarz et al., 2015). Podle CETA vychází nové zákony z chybné kalkulace nákladů hazardního hraní - blíže viz kapitolu Společenské náklady na problémové hráčství, str. 60. Zavedení legislativy podle nich bude mít neočekávané negativní dopady, které by mohly eliminovat očekávané přínosy.

CETA v analýze kritizuje novou legislativu v oblasti hazardních her (její variantu před květnem 2015) jako neefektivní. Domnívá se, že by vedla k odchodu legálních hazardních firem mimo ČR. Nabídka hazardních her by i přes tento odchod zůstala podle CETA nezměněna v důsledku černého trhu a on-line hazardu. Legislativa by se podle CETA negativně projevila na turismu a zaměstnanosti ve vybraných regionech. Také očekává, že nová legislativa bude mít „nejasný dopad na veřejné finance" (Schwarz et al., 2015, str. 38) a bude fungovat jako impulz pro další regulaci a dohled nad odvětvím hazardních her. Návrh legislativy z května 2015 podle CETA zvýší provozovatelům náklady, které budou transferovány na zákazníky a budou motivovat provozovatele k tomu, aby odešli mimo ČR, do šedé ekonomiky či ukončili činnost.

CETA doporučilo změnit regulaci hazardního hraní tak, aby „náklady činnosti patologických hráčů dopadly co nejvíce na hráče samotné" (Schwarz et al., 2015, str. 39) a aby byly příjmy veřejných rozpočtů z hazardu používány na práci s patologickými hráči. Podle CETA platí, že pokud budou hráčům zvýšeny náklady na hru, hráči je započítají do rozhodování o tom, zda budou pokračovat ve hraní. Zvýšení nákladů na hru tedy bude znamenat, že hráči se s větší pravděpodobností rozhodnou nehrát. Tím dojde ke snížení společenských nákladů na hraní patologických hazardních hráčů (Schwarz et al., 2015).

CETA rovněž navrhuje 5 doporučení pro regulaci hazardu:1

  • jasně definovat cíle regulace,

  • vycházet z objektivních podkladů,

  • důkladně hodnotit dopady regulace,

  • zachovat legální trh,

  • decentralizovat regulaci na úroveň obcí.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist