Preventivní aktivity realizované na straně provozovatelů hazardních her

Ze studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2015 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015a) vyplynulo, že pouze 15,4 % hráčů byla někdy nabídnuta možnost omezit své hraní prostřednictvím nastavení limitů hry a stejnému podílu byla někdy nabídnuta možnost nechat se vyloučit z možnosti hrát. Nízký podíl nabídky omezujících opatření je zejména u technických her. Vyšší podíl hráčů, kterým byla nabídnuta první nebo druhá možnost, je mezi hráči on-line her, zejména mezi hráči on-line kurzových sázek. Ale např. mezi hráči, jejichž primární problémovou hrou byly live sázky, bylo pouze 25 % těch, kterým byla někdy nabídnuta možnost sebeomezení, a 40 % těch, kterým bylo nabídnuto sebevyloučení - graf 7-1.

graf 7-1: Podíl problémových hráčů v léčbě, kterým byla někdy provozovatelem nabídnuta možnost nastavení limitů a vyloučení ze hry, podle primární problémové hry

Pozn.: Jsou uvedeny pouze kategorie her, u nich počet hráčů, kteří s nimi měli hlavní problém, dosáhl 5 a více. Není možno určit, zda nabídka omezení či vyloučení přišla od provozovatelů primární či jiné problémové hry.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

V r. 2015 aktualizovala společnost Synot Tip informaci k tzv. zodpovědnému hraní umístěnou na VLT a dalších technických hrách s obrazovkou, které provozuje. Informace obsahuje popis principů tzv. zodpovědného hraní, výzvu k jejich dodržování a nestandardizovaný test problémového hráčství, který obsahuje 5 položek - obrázek 7-1. Při pozitivní odpovědi již na jednu otázku je hráči doporučeno požádat o odbornou pomoc. Na vyhodnocení testu navazuje odkaz na telefonní číslo linky s nepřetržitým provozem Centra krizové intervence Psychiatrické nemocnice v Praze 8 – Bohnicích (Mikoška, 2016).

obrázek 7-1: Informace o tzv. zodpovědném hraní zobrazované na monitorech technických herních zařízení (např. VLT) společnosti Synot Tip v r. 2015

Hrajete zodpovědně?

Zdroj: Synot Tip (2016)

V r. 2015 připravila Asociace provozovatelů kurzových sázek (APKURS)1 projekt prevence rizik sázení mladistvých pod názvem Rubikon 2. Podobný projekt s názvem Rubikon realizovala APKURS v l. 2009-2011, zapojeno do něj bylo 102 škol a 35 000 žáků (Herman, 2016). Cílová skupina projektu jsou žáci a studenti ve věku 12-16 let. Autorem a realizátorem projektu je o. s. Aisis.2 Záměrem projektu Rubikon 2 je vytvořit ucelený systém dlouhodobé práce se školami, pedagogy a žáky v oblasti specifické primární prevence zaměřené na prevenci sázení. Projekt má 3 hlavní cíle: (1) upozornit vybrané cílové skupiny na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení, (2) zvýšit právní povědomí dětí a mládeže a (3) rozvíjet rozhodovací a komunikační kompetence dětí a mládeže a jejich schopnosti rozpoznat rizika a umět je odmítnout. Jako dlouhodobý cíl si projekt klade vytvořit nástroj selektivní primární prevence pro práci se žáky, u kterých jsou přítomny rizikové faktory pro vznik rizikového chování. V r. 2016 proběhne pilotní realizace částí projektu.

V r. 2015 realizovala Sazka aktivity směrem k preventivním opatřením ke snížení rizika vzniku problémového hráčství spočívající ve vzdělávání zaměstnanců, obchodních zástupců, obchodních partnerů a prodejců v oblasti tzv. odpovědného hraní a zvyšování jejich kvalifikace v této oblasti. Školicí programy pro zaměstnance a partnery mají klást důraz na dodržování zákazu účasti osob mladších 18 let, dostupnost herního plánu, nenabádání hráčů k zadlužení při hře hazardních her a k nadměrnému hraní, zákaz klamavé reklamy a poskytnutí kontaktu na pomáhající služby (Růžičková, 2016).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist