Další preventivní a informační aktivity

V r. 2015 realizovala Společnost Podané ruce pilotní program pro pracovníky herního průmyslu v oblasti prevence patologického hráčství zaměřený na včasnou identifikaci a intervenci (Společnost Podané ruce, 2016b). V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací kurz pro pracovníky herního průmyslu, jehož cílem je zvyšovat jejich informovanost, znalosti a dovednosti v oblasti krátkých intervencí pro problémové hráče v herním prostředí. V rámci projektu byly vytvořeny informační materiály pro účastníky kurzu a pro hazardní hráče (brožura, databáze kontaktů na pomáhající služby podle regionů).

Na projektu spolupracuje společnost SYNOT TIP. Pilotních kurzů se účastnili zaměstnanci provozoven v Uherském Hradišti, Uherském Brodu, Zlíně a Kunovicích na pozicích barman/ka, provozní, technická podpora a regionální manažer. Po evaluaci pilotních kurzů byl revidován vzdělávací plán a informační materiály.

Z pilotního testování vyplynulo, že možnosti aktivně oslovit hráče a předat jim informační materiály jsou ze strany personálu značně omezené. Kontakt personálu se zákazníkem je většinou minimální, ve větších provozovnách si zákazníci přivolávají obsluhu tlačítkem na terminálu. Účastníci pilotních kurzů uvedli, že se téměř nesetkali s výrazným projevem problémového hráčství, avšak připustili, že změnu hráčského chování zaznamenat mohou, zejména jde-li o pravidelného klienta provozovny. Účastníci pilotního kurzu vyhodnotili jako užitečné vzdělávání v oblasti krátkých intervencí, a to zejména těch zaměstnanců provozoven, kteří jsou s hráči v nejužším kontaktu (např. zaměstnanci bezpečnostních agentur, obsluha na baru nebo pracovníci, kteří vyplácejí výhry). Kromě krátkých intervencí bylo doporučeno umístit informační materiály do provozoven jednak na místa, která umožňují diskrétní distribuci (u terminálů, u toalet), jednak na místa frekventovaná, která umožňují aktivní nabídku těchto materiálů zaměstnanci provozovny (např. u baru). Nabídku informačních materiálů lze ve spolupráci s provozovatelem spojit s poskytováním informací o tzv. zodpovědném hraní, které se zobrazí na terminálech technických her.

Dlouhodobým cílem projektu je zavedení dobrovolné certifikace provozoven splňujících standardy pro tzv. bezpečné hraní a snižování rizika problémového hraní zákazníků, jako jsou limity časové i finanční pro sázky, proškolený personál, dostupné informace o bezpečném hraní pro zákazníky, informační servis, identifikace změn v hráčském chování, eliminace agresivní reklamy apod. (Společnost Podané ruce, 2016b).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist