Psychiatrická péče

V ČR bylo v l. 2004-2013 v psychiatrických ambulancích ročně léčeno přibližně 1300-1400 pacientů s diagnózou F63.0 (patologické hráčství), což tvoří přibližně 0,25 % pacientů v psychiatrických ambulancích celkem (ÚZIS ČR, 2016). V r. 2013 bylo léčeno celkem 1429 pacientů v 294 ambulancích oboru psychiatrie - blíže viz Mravčík et al. (2015f). Údaje z ročních výkazů psychiatrických ambulancí za r. 2014 nejsou k dispozici vzhledem k probíhajícím změnám Národního zdravotního informačního systému.

Počet hospitalizací s diagnózou F63.0 v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních dosahoval ve sledovaném období 2004-20141 průměrně 500-550 hospitalizací ročně, většinu opět tvořili muži (v celém období 91 %). Dlouhodobě však roste podíl žen v léčbě z 5-6 % před r. 2008 na 13 % v r. 2014. V r. 2014 bylo pro patologické hráčství hospitalizováno 555 pacientů - graf 8-1. Nejvyšší počet pacientů na 100 tis. obyvatel byl v r. 2014 hlášen v krajích Moravskoslezském, Karlovarském a v Praze - graf 8-2.

graf 8-1: Vývoj počtu hospitalizací pro dg. F63.0 v l. 2004-2014 podle pohlaví

Zdroj: ÚZIS ČR (2016)

graf 8-2: Počet hospitalizací pro dg. F63.0 v r. 2014 podle kraje bydliště pacienta, na 100 tis. obyvatel

Zdroj: ÚZIS ČR (2016)

Karlovarský kraj vykazuje dlouhodobě nadprůměrný výskyt problémových hráčů v léčbě, ale jak u ambulantní léčby, tak u hospitalizací je potřeba rozdíly mezi kraji nebo změny v  jednom kraji hodnotit opatrně, neboť absolutní počet případů v jednotlivých krajích a letech je nízký.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist