Internetové a telefonické poradenství

Osobám, které mají problém s hazardní hrou, a jejich blízkým je určeno několik internetových stránek založených na principu svépomoci a určených pro české hráče. Od r. 2010 jsou aktivní internetové stránky gambling.wbs.cz, od r. 2011 stránky stopzavislosti.cz, dále např. stránky slovenského projektu nehraj.sk.

Od listopadu 2014 jsou v provozu internetové stránky neprohrajzivot.cz.1 Jejich průměrná denní návštěvnost v r. 2015 byla 12 unikátních IP adres, průměrný počet zobrazení stránek byl 2,9 na jednu návštěvu, 28 % návštěvníků se na stránky vrátilo alespoň jednou. Regionální distribuce návštěvníků byla nerovnoměrná: 37 % návštěvníků stránek bylo z Prahy, 5,7 % z Brna, 2,8 % z Olomouce a 2,4 % z Ostravy. Do věkové kategorie do 24 let spadalo 39 % návštěvníků stránek. Návštěvníci přistupovali na stránky v 77 % pomocí počítače, v 21 % pomocí mobilního telefonu, ve 2 % pomocí tabletu a nejčastěji na stránky neprohrajzivot.cz přišli ze sociální sítě Facebook (38 %). Mezi nejčastěji zobrazované sekce patřil test patologického hráčství a seznam pomáhajících služeb (Trantina, 2016a).

Společnost Podané ruce provozuje svépomocné internetové stránky gambling.podaneruce.cz, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze internetové poradenské stránky poradna.adiktologie.cz/zeptejte-se/gambling.

V ČR stále neexistuje žádná poradenská telefonní linka pomoci zaměřená výhradně na problematiku problémového hráčství. Telefonické poradenství v oblasti závislostí poskytují zejména ambulantní adiktologické služby.2 Vedle toho existuje síť linek důvěry, resp. linek krizové pomoci, na něž se mohou obracet jak klienti se širokým spektrem problémů včetně problémového hráčství, tak jejich blízcí.3 Jak zjistil Trantina (2015), na široce zaměřených linkách tvořily hovory týkající se problémového hráčství 0,1-7,0 % hovorů.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist