Dluhové poradenství v adiktologických službách

Na jaře 2015 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research internetový dotazníkový průzkum v síti adiktologických služeb na téma zadluženost klientů (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015c). Průzkumu se zúčastnilo celkem 147 programů1 z celé ČR, z toho 13 programů zaměřených na problémové hráče hazardních her (PH) - blíže viz kapitolu Průzkum zadluženosti klientů adiktologických služeb, str. 92.

Sada otázek směřovala rovněž na poskytování dluhového poradenství. Většina zařízení by při poskytování dluhového poradenství uvítala spolupráci s právníkem. Specialista na dluhové poradenství je zaměstnán ve zlomku programů - tabulka 8-3.

tabulka 8-3: Podíl programů poskytujících vybrané typy dluhového poradenství, v %

Typ služby

PUD

PUA

OUD

PH

Zařízení poskytuje dluhové poradenství

53

46

31

38

V týmu zařízení je pracovník vyškolený v oblasti dluhového poradenství

49

21

46

15

V týmu zařízení je pracovník, který se věnuje výhradně dluhovému poradenství

5

4

0

8

Zařízení spolupracuje s jiným/dalším programem či zařízením/institucí/odborníkem specializovaným na dluhové poradenství

89

68

54

54

Zařízení by uvítalo spolupráci s právníkem ohledně dluhového poradenství

88

71

69

69

Pozn.: PUD - problémoví uživatelé drog, PUA - problémoví uživatelé alkoholu, OUD - ostatní uživatelé drog, PH - problémoví hráči hazardních her.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist