Dostupnost služeb poskytovaných problémovým hráčům

Z analýz provedených do r. 2014 vyplývalo, že v ČR je 10-20 léčebných a poradenských zařízení specializovaných na poskytování služeb problémovým hráčům a v l. 2012-2014 se dostupnost služeb pro problémové hráče nezvýšila. Péče je poskytována zejména v adiktologických a psychiatrických zařízeních. Mezi významné služby pro patologické hráče patří dluhové a finanční poradenství, jehož dostupnost či intenzita jsou však v adiktologických službách nízké. Nabídka odborné pomoci prostřednictvím telefonu nebo internetu byla v ČR rovněž dosud velmi nízká až nulová, svépomocné aktivity byly výjimečné. Přehled informací o účinnosti léčebných intervencí zaměřených na problémové hráčství a o bariérách a faktorech podává článek publikovaný v speciálním čísle Adiktologie, který se rovněž zabývá popisem sítě služeb pro problémové hráče v ČR (Mravčík et al., 2015d).

V r. 2015 bylo v dotačním řízení RVKPP podpořeno 46 programů, z toho 18 cílících na problémové hráče.

Na konci r. 2015 proběhla druhá vlna studie Patologičtí hráči v léčbě (první byla realizována v r. 2013) jejímž hlavním cílem je zmapovat sociální, ekonomické a zdravotní dopady hazardního hraní v populaci patologických hráčů a definovat klíčové faktory v jejich hráčské kariéře (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015a). Realizátorem studie bylo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research, která provedla sběr a vložení dat. Charakteristiky hráčů a další podrobné výsledky jsou uvedeny v kapitole Charakteristiky problémových hráčů a vzorce problémového hráčství, str. 74. V této kapitole jsou uvedeny údaje o síti zařízení, kde probíhal sběr dat.

Na základě informací z předchozí vlny studie v r. 2013 a průzkumu NMS Sčítání adiktologických služeb 2015 - blíže viz Mravčík et al. (2015f) - byl vytvořen seznam programů, které poskytují služby problémovým nebo patologickým hráčům. Osloveno bylo 52 zařízení v celé ČR, z nichž se 22 studie zúčastnilo, další odmítla, protože neměla pacienty - patologické hráče (18), 11 se nezúčastnilo z důvodu odmítnutí vedení nebo personálu, 1 se nezúčastnilo z důvodu odmítnutí pacientů.

Sběr dotazníků probíhal přibližně 4 měsíce, celkem bylo dotázáno 259 respondentů. Nejvíce zařízení bylo z Prahy a Středočeského kraje. Nejvyšší počet respondentů byl získán v Psychiatrické nemocnici (PN) Bohnice (65), dále v PN Červený dvůr (54), PN Kroměříž (27), PN Kosmonosy (15), PN Opava a v Terapeutickém centru (dříve Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium) Společnosti Podané ruce (obě 13); počet klientů v některých zařízeních je však velmi nízký - tabulka 8-6 a tabulka 8-7.

tabulka 8-6: Počet zařízení zapojených do studie Patologičtí hráči v léčbě v r. 2015 podle krajů

Kraj

Počet zařízení

Hl. m. Praha

5

Středočeský

6

Jihočeský

1

Plzeňský

0

Karlovarský

0

Ústecký

0

Liberecký

0

Královéhradecký

2

Pardubický

0

Vysočina

0

Jihomoravský

2

Olomoucký

1

Zlínský

2

Moravskoslezský

3

Celkem

22

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

tabulka 8-7: Zařízení účastnící se studie Patologičtí hráči v léčbě v r. 2015

Zařízení

Počet respondentů

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

65

Psychiatrická nemocnice Červený Dvůr

54

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

27

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, oddělení léčby závislostí - muži

15

Terapeutické centrum Elysium, Společnost Podané ruce, Brno

13

Psychiatrická nemocnice v Opavě

13

Doléčovací centrum Magdaléna, Praha-Podolí

10

Ordinace pro návykové nemoci, Tyršova ul., Benešov

8

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

7

Psychiatrická AT ambulance Magdaléna, Mníšek pod Brdy

7

Psychiatrická nemocnice Šternberk

5

Centrum adiktologických služeb Magdaléna, Příbram

5

Teen Challenge, kontaktní centrum Praha

4

Terapeutické centrum A Kluby ČR, Rokycanova ul., Brno

4

Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem, Opava

4

AT ambulance Magdaléna, Beroun

4

Ambulance pro léčbu závislostí RIAPS, Trutnov

3

Terapeutické centrum Společnost Podané ruce, Zlín

3

Teen Challenge, středisko Poštovice

3

Oblastní nemocnice Náchod, AT ambulance v Novém Městě nad Metují

2

Soukromé psychologické středisko, Legerova ul., Praha 2

2

Poradna Modrý kříž, Karviná

1

Celkem

259

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015a)

Výroční zprávy krajských protidrogových koordinátorů obsahují mj. přehled o síti služeb pro uživatele návykových látek a případně hazardní hráče. Analýzu či hlubší kvalitativní srovnání krajů v dostupnosti služeb na místní úrovni limituje nejednotnost v rozsahu poskytovaných informací, často i nízká dostupnost informací.

Podle Výroční zprávy krajských protidrogových koordinátorů (Kiššová et al., 2015) existují specifické služby pro cílovou skupinu hazardních hráčů spíše výjimečně, klienti s problémem s hazardním hraním vyhledávají pomoc ve stávajících službách pro uživatele návykových látek:

  • ve Středočeském kraji nabízí služby patologickým hráčům a jejich blízkým Magdaléna,

  • v Plzeňském kraji Centrum protidrogové prevence a terapie,

  • v Ústeckém kraji organizace WHITE LIGHT I., Občanské sdružení Světlo Kadaň, Občanské sdružení „DRUG - OUT Klub" a Centrum sociálních služeb Děčín,

  • v Libereckém kraji organizace ADVAITA,

  • v Královéhradeckém kraji Laxus,

  • v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji Společnost Podané ruce,

  • v Moravskoslezském kraji organizace Krystal Help a Modrý kříž v České republice.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist