Trestné činy související s hazardními hrami

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, definuje 3 trestné činy bezprostředně související s hazardními hrami, konkrétně neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252), provozování nepoctivých sázek a her (§ 213) a ohrožování výchovy dítěte v souvislosti s hraním sázkových her (§ 201/2).

Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252) je zařazeno mezi hospodářské trestné činy a spočívá v neoprávněném provozování, organizování, propagaci nebo zprostředkování loterie nebo podobné hazardní hry. Provozování nepoctivých sázek a her (§ 213) je majetkovým trestným činem, který je definovaný jako provozování peněžní nebo jiné podobné hry nebo sázky, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům. Ohrožování výchovy dítěte v souvislosti s hraním sázkových her (§ 201/2) není samostatně definovaným trestným činem, ale spolu s dalšími skutky je zahrnut v  trestném činu ohrožování výchovy dítěte. Jde o trestný čin proti rodině a dětem, který trestní zákoník definuje jako umožnění dítěti hry „na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry“.1

V Evidenčním systému statistiky kriminality (ESSK) jsou dostupné údaje o trestných činech neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252 trestního zákoníku) a provozování nepoctivých sázek a her (§ 213). V r. 2015 bylo zjištěno 82 trestných činů neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry a v dané souvislosti bylo stíháno 31 osob. Škoda v důsledku této trestné činnosti dosáhla v r. 2015 částky 311 tis. Kč. Počet stíhaných osob i počet zjištěných trestných činů představují vůbec nejvyšší zaznamenané hodnoty od r. 2001. Pokud jde o provozování nepoctivých sázek a her, za r. 2015 nebyl zjištěn žádný trestný čin a policie v této souvislosti nezahájila žádné trestní stíhání. Jak ukazuje tabulka 6-2, počet osob stíhaných pro tento trestný čin je dlouhodobě nízký, v posledních 3 letech nebyl nikdo stíhán. Nejvíce osob (32) policie stíhala v r. 2003.

tabulka 6-2: Počet zjištěných trestných činů, stíhaných osob a celkové škody u trestných činů neoprávněného provozování loterie a provozování nepoctivých sázek a her v l. 2001-2015

Rok

Neoprávněné provozování loterie

(§ 252 trestního zákoníku)

Provozování nepoctivých sázek a her

(§ 213 trestního zákoníku)

Zjištěno tr. činů

Stíháno osob

Škody (v tis. Kč)

Zjištěno tr. činů

Stíháno osob

Škody (v tis. Kč)

2001

4

5

0

7

6

7

2002

15

13

85

5

7

19

2003

5

4

4

25

32

30

2004

10

6

0

11

11

19

2005

5

8

0

9

8

25

2006

6

4

0

8

9

29

2007

5

4

0

6

6

43

2008

7

4

2 390

3

4

0

2009

3

2

0

4

4

3 332

2010

8

9

2

2

1

1 661

2011

7

5

0

0

0

0

2012

12

6

152

2

1

0

2013

20

5

45

0

0

0

2014

43

10

5

1

0

27

2015

82

31

311

0

0

0

Zdroj: Mravčík et al. (2015f), Policejní prezidium Policie ČR (2016)

Podle statistických údajů MS bylo v r. 2015 pro některý z trestných činů primárně souvisejících s hraním hazardních her stíháno 17 osob, obžalováno 17 a odsouzeno 11 osob. V l. 2010-2014 klesal počet osob stíhaných a obžalovaných pro trestnou činnost primárně související s hraním hazardních her, v r. 2015 byl však zaznamenán více než trojnásobný nárůst, který je způsoben nárůstem postihování neoprávněného provozování loterií. Nejde však o nejvyšší meziroční nárůst, ten byl zaznamenán v r. 2010, a to ve všech fázích trestního řízení. Nejvýrazněji k danému nárůstu přispěly osoby obviněné, obžalované a odsouzené z důvodu provozování nepoctivých sázek a her - tabulka 6-3 až tabulka 6-5.

tabulka 6-3: Počet osob stíhaných pro trestné činy primárně související s hraním hazardních her v l. 2008-2015

Rok

§ 252 trestního zákoníku

§ 213 trestního zákoníku

§ 201/2 trestního zákoníku

Celkem

2008

5

0

14 

19

2009

6

6

10 

22

2010

4

54

2

60

2011

4

17

0

21

2012

3

9

0

12

2013

3

2

0

5

2014

4

0

1

5

2015

15

1

1

17

Zdroje: Mravčík et al. (2015f), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016b)

tabulka 6-4: Počet osob obžalovaných z trestných činů primárně souvisejících s hraním hazardních her v l. 2008-2015

Rok

§ 252 trestního zákoníku

§ 213 trestního zákoníku

§ 201/2 trestního zákoníku

Celkem

2008

4

0

 9

13

2009

5

5

 7

17

2010

3

53

2

58

2011

2

14

0

16

2012

3

8

0

11

2013

3

1

0

4

2014

4

0

1

5

2015

15

1

1

17

Zdroje: Mravčík et al. (2015f), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016b)

tabulka 6-5: Počet osob odsouzených za trestné činy primárně související s hraním hazardních her v l. 2008-2015

Rok

§ 252 trestního zákoníku

§ 213 trestního zákoníku

§ 201/2 trestního zákoníku

Celkem

2008

2

4

7

13

2009

2

3

 4

9

2010

6

21

 6

33

2011

4

14

 2

20

2012

3

8

 8

19

2013

2

7

7

16

2014

1

2

12

15

2015

5

3

3

11

Zdroje: Mravčík et al. (2015f), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016a)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist