Ovlivňování výsledků a průběhu sportovních zápasů

Ovlivňování a manipulace s výsledky sportovních utkání se označuje jako match fixing a vztahuje se na všechny způsoby ovlivňování průběhu nebo výsledku sportovních událostí. Motivem takového úmyslného jednání je úplné nebo částečné odstranění nepředvídatelné povahy sportovních soutěží a získání neoprávněné výhody pro sebe nebo pro jiného. Match fixing poškozuje integritu sportu a sportovní etiku a ohrožuje bezpečnost a důvěryhodnost sázkového trhu.

Tento jev s mezinárodním přesahem je zaznamenáván v ČR stále výrazněji. Z porušování zákona profituje zejména mezinárodně organizovaný zločin, který match fixing využívá k praní špinavých peněz a výnosy z match fixingu využívá k financování dalších kriminálních aktivit, jako je např. obchod s lidmi, obchod se zbraněmi a s drogami.1

Riziko match fixingu roste s rozvojem on-line sázení na sportovní události v posledních letech. Za růstem případů match fixingu stojí také významné zvýšení počtu jevů, na které se dá v průběhu sportovní události vsadit (tzv. microbets), jako je červená karta nebo penalta ve fotbalovém zápase nebo úspěšnost podání při tenisu. Organizovaný zločin cílí také na sporty, kde o výsledku rozhoduje subjektivní hodnocení, a na mladistvé aktéry sportovních utkání, kteří jsou vůči korupčním tlakům zranitelnější. Některé státy EU přijaly zákonné nebo podzákonné normy, které umožňují národnímu regulačnímu orgánu omezit škálu vypsaných sázkových příležitostí, a některé státy zakazují sázky na určitý druh zápasů nebo druh sportu vůbec2 (T.M.C. Asser Instituut and Asser International Sports Law Centre, 2014).

Autonomní sportovní prostředí hraje důležitou roli při prevenci match fixingu. Česká unie sportu (ČUS) připravila Akční plán boje proti ovlivňování sportovních soutěží v České republice pro období 2015-2016, ten však nebyl přijat. V r. 2014 byl přijat Akční plán boje s korupcí na r. 2015.3 Jedním z úkolů tohoto akčního plánu bylo připravit sektorovou analýzu zaměřenou na problematiku manipulace s výsledky zápasů a s tím související korupcí ve sportovním prostředí a realizovat z ní vyplývající opatření; tento úkol se v r. 2015 nepodařilo splnit a byl zahrnut do akčního plánu na r. 2016.4

Kromě match fixingu patří k hlavním oblastem korupce ve sportu, zpronevěra nebo zneužívání fondů určených na sportovní účely, korupce v souvislosti s pořádáním sportovních událostí, korupce při falšování sportovních výsledků, korupce při přestupech hráčů a korupce při volbách do orgánů sportovních institucí (Komín, 2014).

Problematika match fixingu je projednávána také na mezinárodní úrovni. Významným dokumentem v boji proti této nelegální činnosti je Úmluva Rady Evropy o boji proti manipulaci sportovních soutěží, jejíž finální podoba byla schválena v červenci 2014 Výborem ministrů Rady Evropy.5 Cílem této úmluvy je posílit prevenci, odhalování a trestání manipulace se sportovními soutěžemi a připravit podmínky pro systematické uplatňování opatření proti match fixingu přijatých sportovními organizacemi, provozovateli sportovních sázek a orgány veřejné moci. Jednou ze stran úmluvy je také EU. Úmluva byla projednána v rámci vnějšího připomínkového řízení v ČR, za ČR nebyla dosud ratifikována.6

Prevence match fixingu u sportovních svazů je v ČR spíše ojedinělá. V říjnu 2015 zahájil Český svaz ledního hokeje ve spolupráci s Transparency International ČR a občanskou iniciativou Loveckorupcniku.cz kampaň s názvem Zapískej, když vidíš faul. V jejím rámci vznikla telefonní linka a e-mailové adresy7 pro příjem a prošetření podnětů týkajících se případného korupčního jednání v ledním hokeji - obrázek 6-8.

obrázek 6-8: Informační materiál ke kampani Českého svazu ledního hokeje „Zapískej, když vidíš faul“

etická linka v hokeji

Zdroj: https://www.transparency.cz/spoluprace-s-cslh-s-transparency-international-cr-a-iniciativou-loveckorupcniku-cz-se-rozsiruje-i-na-oblast-prevence/ [2016-05-24]


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist