Úvod

Míra prevalence hazardního hraní neboli herní participace (anglicky označovaná jako gambling participation) se zjišťuje prostřednictvím průřezových dotazníkových šetření na reprezentativních vzorcích obecné populace, která poskytují informace o rozsahu hraní jednotlivých typů hazardních her i vzorcích hraní - obvyklé frekvenci hraní, času stráveném hraním, finančních aspektech hraní apod. Současně mohou šetření odhadnout podíl populace v riziku rozvoje problémového hráčství, i faktory, které mohou na populační úrovni vznik problémů ovlivňovat. Studie uvádějí, že existuje souvislost mezi mírou herní participace v obecné populaci (tj. prevalencí hraní) a výskytem problémového hráčství (např. Holtgraves, 2009, Currie et al., 2006).

Ve většině evropských zemí jsou hazardní hrou, se kterou má zkušenost největší část populace, loterie. Prevalence hraní bývá v různých zemích vysoká také u kurzových sázek nebo hraní TH, které zahrnují především výherní hrací přístroje (VHP) a videoloterijní terminály (VLT). Aktuální zkušenosti s hraním v posledních 12 měsících má v některých zemích (např. v Nizozemsku, Belgii, Finsku, Estonsku, Velké Británii) 60 a více % populace. Vyšší míru prevalence hazardního hraní mají většinou muži; ženy v závislosti na kulturních odlišnostech preferují spíše loterie, stírací losy, případně bingo, muži kromě loterií upřednostňují spíše kurzové sázky, dostihy a karetní hry (Griffiths, 2009). Vysoká míra účasti na hraní se týká především loterií, avšak pokud je vysoká dostupnost jiných typů her (např. TH), je vyšší i míra zkušeností s nimi, a to jak mezi dospělými, tak mezi adolescenty, roli hraje také zavádění regulačních opatření (Volberg a Williams, 2014).

V posledních letech roste význam internetu v hazardním hraní, neboť internet (a technologie jako chytré telefony a tablety) nabízí prakticky neomezený přístup k hraní a širokou škálu produktů, včetně sportovního sázení, kasinových her, binga, loterií či karetních her, jako jsou blackjack a poker; typy her vyhledávaných na internetu se liší v závislosti na podobě regulace herního trhu v jednotlivých zemích (Humphreys a Perez, 2012, Volberg a Williams, 2014). On-line hry se z hlediska rozvoje problémového hraní řadí k nejrizikovějším formám hazardního hraní, neboť větší pohodlí, nepřetržitá dostupnost, méně mezilidských kontaktů, možnost hrát pod vlivem návykových látek, bezhotovostní transakce a možnost hraní více her současně vedou ke ztrátě kontroly nad hraním (Wood a Williams, 2009, Volberg a Williams, 2014, Ejova, 2015). Ukazuje se, že hraním na internetu jsou zvláště ohrožení mladí muži, neboť vyhledávají anonymní prostředí a jsou náchylnější k nadměrným sázkám v důsledku ztráty přehledu o čase během hraní (Ejova, 2015, Bonnaire, 2012).

Dosavadní analýzy vývoje hazardního hraní v ČR v posledních letech ukázaly, že aktuálně dochází k nárůstu hazardního hraní v populaci napříč všemi věkovými skupinami a u obou pohlaví, a to u všech sledovaných typů hazardních her. Nejvyšší nárůst prevalence byl v posledních letech zaznamenán u on-line hraní a kurzového sázení, zejména mezi mladými dospělými muži ve věku do 35 let (Chomynová et al., 2015).

Další části kapitoly poskytují aktuální informace o míře a vzorcích hazardního hraní v české populaci v r. 2015.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist