Výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR

Obdobně jako v předchozích letech byly otázky zaměřené na výskyt hazardního hraní v obecné populaci zařazeny do omnibusové studie Prevalence užívání drog v populaci ČR, studii realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research v prosinci 2015. Sledováno bylo ve stejné struktuře jako v předchozích letech:

  • hraní hazardních her typu automaty, VLT, ruleta, jiné technické nebo živé hry v provozovně se zvláštním režimem, herně nebo kasinu (dále TH, kasino),

  • kurzové sázení v kamenných pobočkách sázkových kanceláří prostřednictvím tiketů (např. na sportovní utkání, dostihové závody),

  • hraní hazardních her typu automaty nebo hry kasinového typu (poker, ruleta, bingo) on-line nebo kurzové či live sázky na internetu (tj. on-line hraní).

V rámci omnibusové studie nebyly tedy sledovány zkušenosti s hraním loterií a s drobnými sázkami. Celkem bylo osloveno 1050 respondentů starších 15 let, z toho bylo 833 respondentů ve věku 15-64 let.

Zkušenost s hraním některé ze sledovaných hazardních her v životě uvedlo 36,8 % dotázaných (55,8 % mužů a 19,2 % žen). Nejčastěji se respondenti účastnili kurzového sázení v sázkových kancelářích (28,2 %); hraní her typu automaty, ruleta nebo jiné hry v herně nebo kasinu uvedlo celkem 22,3 % dotázaných. Muži nejčastěji uváděli zkušenost s kurzovými sázkami, ženy uváděly stejně častou zkušenost s kurzovými sázkami a automaty a hraním her v herně nebo kasinu - tabulka 3-1. On-line hraní hazardních her v životě uvedlo 14,3 % dotázaných ve věku 15 a více let (25,1 % mužů a 4,1 % žen).

tabulka 3-1: Výskyt hazardního hraní v obecné populaci - studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2015, v %

Typ hry

Pohlaví

Mladí dospělí

Celkem

Muži (n=512)

Ženy (n=538)

15-34 let (n=313)

15+ let (N=1050)

Celoživotní prevalence

Hazardní hry celkem (bez loterií a drobných sázek)

55,8

19,2

46,5

36,8

Hazardní hry - TH, kasino

34,4

10,8

31,8

22,3

Kurzové sázky v sázkových kancelářích

46,0

11,3

34,5

28,2

On-line hazardní hry

25,1

4,1

22,7

14,3

Prevalence v posledních 12 měsících

Hazardní hry celkem (bez loterií a drobných sázek)

34,1

7,6

28,6

20,4

Hazardní hry - TH, kasino

10,0

2,0

12,8

5,9

Kurzové sázky v sázkových kancelářích

27,6

5,6

20,5

16,3

On-line hazardní hry

15,0

1,9

9,8

8,2

Prevalence v posledních 30 dnech

Hazardní hry celkem (bez loterií a drobných sázek)

14,5

2,4

9,8

8,2

Hazardní hry - TH, kasino

2,9

0,6

3,1

1,7

Kurzové sázky v sázkových kancelářích

12,5

1,7

8,4

6,9

On-line hazardní hry

4,9

0,9

3,5

2,9

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2016a)

V posledních 12 měsících uvedlo hraní některé ze sledovaných hazardních her celkem 20,4 % respondentů (34,1 % mužů a 7,6 % žen), nejčastěji šlo o kurzové sázení v sázkových kancelářích (16,3 %). V posledních 30 dnech hrálo některou z hazardních her celkem 8,2 % dotázaných, a to převážně mužů (14,5 % oproti 2,4 % žen).

Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15-24 let, dále respondenti ve věku 25-34 let - graf 3-1. Ve všech věkových skupinách bylo nejčastější kurzové sázení, následované hraním hazardních her na internetu. Ve věkové skupině 15-24 let bylo vyrovnané on-line hraní hazardních her a hraní TH a her v kasinu.

graf 3-1: Prevalence hraní hazardních her v posledních 12 měsících podle pohlaví a věkových skupin - studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2015, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2016a)

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v dospělé populaci k mírnému nárůstu celoživotní prevalence hraní hazardních her i prevalence hraní v posledních 12 měsících. K mírnému nárůstu prevalence hraní došlo pouze u kurzových sázek (z 15,6 % na 16,3 %). Rozsah on-line hazardního hraní zůstal po výrazném nárůstu mezi l. 2013 a 2015 již stabilní na úrovni 8,2 %. K významnému nárůstu rozsahu hazardního hraní v posledních 12 měsících došlo ve věkové skupině mladých dospělých, tj. osob ve věku 15-24 let, a to z 20,3 % v r. 2014 na 35,5 % v r. 2015. K nárůstu došlo u všech typů sledovaných her - u technických her a her v kasinu, u kurzových sázek v sázkových kancelářích i u on-line hazardního hraní - graf 3-2. Zatímco u mužů on-line hraní hazardních her stejně jako hraní TH a v kasinu mírně vzrostlo, u žen naopak došlo k poklesu; v případě kurzových sázek byl však u žen zaznamenán nárůst - graf 3-3.

graf 3-2: Vývoj hraní hazardních her v posledních 12 měsících v l. 2012- 2015 v dospělé populaci celkem a mezi mladými dospělými ve věku 15-24 let - studie Prevalence užívání drog v populaci ČR, v %

Zdroje: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2016a), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015b), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2013)

graf 3-3: Vývoj hraní hazardních her v dospělé populaci v posledních 12 měsících v l. 2012- 2015, podle pohlaví - studie Prevalence užívání drog v populaci ČR, v %

Zdroje: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2016a), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015b), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2013)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist