Studie ESPAD

V r. 2015 byla realizována již 6. vlna mezinárodní studie mapující v pravidelných 4letých intervalech výskyt užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování mezi 16letými studenty. Do studie se zapojilo více než 35 evropských zemí, ČR se studie účastní již od r. 1995. V ČR studii koordinuje NMS ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ); sběr dat na školách proběhl ve spolupráci s agenturou FOCUS v červnu 2015. Cílovou skupinou studie byli respondenti, kteří v roce realizace studie dosáhli 16 let, tedy studenti narození v r. 1999. Sběr dat probíhal v 1. ročnících všech typů středních škol a v 9. třídách základních škol; školy byly vybrány tak, aby byla zajištěna reprezentativnost z hlediska typu studované školy a regionu. Do studie se zapojilo celkem 208 škol (309 tříd); sesbíráno bylo celkem 6707 dotazníků.

Dotazník v r. 2015 pokrýval kromě oblasti užívání legálních a nelegálních drog nově také oblast hraní počítačových her, hraní hazardních her a internetových aktivit. Modul zaměřený na hraní (gaming a gambling) obsahoval celkem 13 otázek (9 povinných pro všechny zapojené země a 4 volitelné) a zahrnoval:

  • počet dní trávených v posledních 7 dnech on-line (na počítači, tabletu, mobilním telefonu, konzoli nebo jiném elektronickém zařízení), a to jak celkem, tak jednotlivě pro kategorie: sociální sítě, hraní on-line počítačových her, hraní her o peníze, surfování a vyhledávání informací, stahování hudby a filmů a prohlížení a nákup/prodej zboží;

  • průměrný čas strávený denně on-line, a to odděleně ve všední den a o víkendu a s rozlišením jednotlivých aktivit;

  • dvě 3položkové škály zaměřené na subjektivní vnímání problémů spojených s trávením času na sociálních sítích a s trávením času hraním počítačových her (Holstein et al., 2014);

  • hraní her o peníze v posledních 12 měsících, včetně frekvence hraní, průměrného času stráveného hraním o peníze v typický den, hraní 2 a více hodin při jedné příležitosti;

  • v rámci hazardního hraní bylo blíže sledováno hraní na hracích automatech a VLT, hraní karetních her a kostek, sázení prostřednictvím loterií a stíracích losů a kurzové sázení na sport nebo dostihy, a to odděleně na internetu a mimo internet (tj. v herně, kasinu nebo sázkové kanceláři);

  • 2 screeningové nástroje zaměřené na odhad problémového hraní, tzv. škálu Lie/bet (Johnson et al., 1997) a škálu CSPG (Consumption Screen for Problem Gambling) (Rockloff, 2012) - výsledky vztahující se k problémovému hraní viz blíže v kapitole Problémové hráčství, str. 73.

Součástí dotazníku byl stejně jako ve všech předchozích vlnách studie ESPAD blok otázek zaměřených na způsob trávení volného času respondentů, v rámci kterého byla zjišťována obvyklá frekvence hraní počítačových her, surfování na internetu a hraní na automatech o peníze.

Výběrový soubor studie ESPAD v roce 2015 tvořilo 2738 respondentů narozených v r. 1999 (1361 chlapců a 1412 dívek), z nich 13,0 % tvořili studenti gymnázií, 30,6 % studenti středních škol ukončených maturitou, 21,9 % studenti odborných učilišť a 34,6 % žáci základních škol.

Hraní her o peníze v posledních 12 měsících uvedlo celkem 9,1 % dotázaných studentů (15,3 % chlapců a 3,1 % dívek), z nich 4,9 % hrálo v posledním roce s frekvencí 1krát měsíčně nebo méně často a naopak 3,0 % (4,9 % chlapců a 0,9 % dívek) uvedla hraní o peníze 2krát týdně nebo častěji - graf 3-4. Hraní her o peníze nejčastěji uváděli studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť (13,4 %), následovaní žáky 9. tříd základních škol (9,1 %). Studenti gymnázií uváděli hraní her o peníze nejméně (4,2 %).

graf 3-4: Frekvence hraní her o peníze v posledních 12 měsících, podle pohlaví a typu studované školy - studie ESPAD 2015, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)

Nejčastěji strávili respondenti hraním her o peníze méně než půl hodiny denně. Celkem 5,6 % respondentů hrálo o peníze v průměru méně než 1 hodinu denně, ale současně 1,4 % (2,8 % chlapců a 0,1 % dívek) hrálo o peníze průměrně více než 2 hodiny denně - graf 3-5. Z hlediska typu studované školy trávili nejvíce času hrou o peníze studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť a nejméně pak studenti gymnázií. Mezi žáky základních škol bylo naopak nejvyšší zastoupení těch, kteří hráli o peníze více než 2 hodiny denně.

Celkem 3,7 % studentů (6,7 % chlapců a 0,7 % dívek) strávilo někdy v posledním roce hrou o peníze více než 2 hodiny při jedné příležitosti (tzv. v kuse), nejčastěji šlo o studenty středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť (5,3 %), ale překvapivě také o žáky základních škol (4,0 %).

graf 3-5: Čas strávený hraním her o peníze v typický den v posledních 12 měsících, podle pohlaví a typu studované školy - studie ESPAD 2015, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)

Studenti častěji uváděli hraní hazardních her prostřednictvím internetu. Nejčastěji uváděnou hrou o peníze hranou na internetu byly karty (např. poker nebo bridž) nebo kostky, následované shodně kurzovými sázkami a loteriemi, zatímco mezi hrami hranými mimo internet výrazně převažovaly právě loterie a stírací losy. Hraní na automatech nebo VLT uvedla shodně 2 % respondentů v případě her hraných na internetu i mimo internet - graf 3-6. Vyšší míru hraní her na internetu i mimo internet uváděli chlapci, nejvýraznější rozdíl v hraní mezi chlapci a dívkami byl v případě kurzových sázek na internetu, nejmenší naopak u loterií a stíracích losů mimo internet. Nejvyšší míru hraní všech typů hazardních her a sázek na internetu uváděli studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť - nejčastěji uváděnou hrou mezi studenty učilišť a žáky základních škol byly karty a kostky následované loteriemi, zatímco studenti gymnázií a středních škol s maturitou uváděli častěji kurzové sázky na internetu. Mezi hrami mimo internet převládají u všech studentů loterie, studenti středních škol všech typů dále uváděli kurzové sázky, zatímco žáci základních škol uváděli hraní karet nebo kostek - graf 3-7.

graf 3-6: Hraní jednotlivých her o peníze v posledních 12 měsících na internetu a mimo internet, podle pohlaví - studie ESPAD 2015, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)

graf 3-7: Hraní jednotlivých her o peníze v posledních 12 měsících na internetu a mimo internet, podle typu studované školy - studie ESPAD 2015, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)

Dotazník studie ESPAD v r. 2015 obsahoval také 2 screeningové nástroje zaměřené na odhad problémového hraní, tzv. škálu Lie/bet (Johnson et al., 1997) a škálu CSPG (Consumption Screen for Problem Gambling) (Rockloff, 2012) - blíže viz kapitolu Problémové hráčství, str. 73.

Hodnocení trendů v oblasti hraní her o peníze mezi mládeží komplikuje fakt, že modul otázek zaměřený na gambling byl do dotazníku ESPAD zařazen v r. 2015 poprvé. Dlouhodobý vývoj situace lze posoudit pouze v případě proměnné „hraní na automatech (na kterých se dají vyhrát peníze)“, která je pravidelně sledována již od r. 1995. Výsledky studie ESPAD v jednotlivých letech ukázaly, že podíl 16letých, kteří uvedli hraní na automatech o peníze s frekvencí 1krát týdně nebo častěji, se dlouhodobě nemění a pohybuje se v intervalu 1-1,5 %. Dlouhodobě (od r. 2003) se nemění ani podíl studentů, kteří uvedli hraní počítačových her (alespoň jednou týdně nebo častěji), naopak se zvýšil podíl studentů, kteří uvádějí pravidelné surfování na internetu - graf 3-8. Problematice on-line počítačových her a trávení času na sociálních sítích byl proto ve studii ESPAD v r. 2015 věnován samostatný modul otázek s cílem podrobněji popsat aktivity, kterým se studenti na internetu věnují, a čas, který na internetu stráví.

graf 3-8: Hraní na automatech o peníze, hraní počítačových her a surfování na internetu s frekvencí 1krát týdně nebo častěji - výsledky studie ESPAD 1995-2015, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist