Lokální průzkumy hraní mezi dětmi a mládeží

Dále byla v různých regionech ČR provedena lokální šetření realizovaná v rámci studentských závěrečných prací. Je potřeba vzít v úvahu jejich omezenou validitu dat způsobenou nereprezentativností populačních výběrů a různou metodologickou kvalitou prací.

Hůlková (2015) v rámci bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové zjišťovala prevalenci hraní hazardních her na souboru 100 studentů gymnázia, středních odborných škol a středních odborných učilišť Královéhradeckého kraje ve věku 16-20 let, z nichž 43 % byli muži. Výsledky ukázaly, že 52 % respondentů již někdy hrálo hazardní hru (60 % muži, 40 % ženy). Respondenti nejčastěji hráli TH a karetní hry. Hraní hazardních her on-line někdy v životě uvedlo 13,5 % respondentů.

Malíčková (2015) se v rámci bakalářské práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dotazovala 66 respondentů ze tří 6. tříd a 63 respondentů ze tří 9. tříd vybrané základní školy v menším městě ve Zlínském kraji na jejich zkušenosti s hraním hazardních her. Statisticky významný rozdíl mezi mladší a starší skupinou byl u hraní karet za peníze, kdy starší žáci měli více zkušeností s tímto typem hazardní hry. U ostatních typů rozdíly nebyly statisticky významné, ačkoli starší žáci měli častěji zkušenost s kurzovými sázkami, hraním TH a on-line hazardními hrami o peníze. Autorka také zjišťovala, jak respondenti vnímají dostupnost hazardních her pro mladistvé. Respondenti ze 6. tříd uvedli téměř v polovině případů (47 %), že hazardní hry jsou dostupné; žáci 9. tříd kladně odpověděli v 71,4 %.1 Celkem 10 % respondentů uvedlo, že zná někoho, kdo hraje hazardní hry pravidelně. O možných negativních dopadech hraní hazardních her žáky informovali nejčastěji rodiče (57,4 %) a škola (14,7 %), 18,6 % však neinformoval nikdo.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist