Preventivní působení prostředí – environmentální prevence

   Preventivní působení prostředí - environmentální prevence

 • Příznivé nastavení faktorů prostředí má preventivní účinek, označuje se jako environmentální prevence nebo environmentální strategie. V oblasti návykových látek jde zejména o opatření snižující místní, časovou a finanční dostupnost alkoholu (tj. daňová a jiná opatření zvyšující cenu), regulace reklamy a marketingu, pravidla na lokální úrovni (obecní vyhlášky), ve školách (školní řády) apod.

 • Nový zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (ZOZNL) obsahuje řadu ustanovení týkajících se preventivního nastavení faktorů prostředí v oblasti alkoholu a tabáku - viz také kapitolu Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (str. 23). Zákon nabyl účinnost 31. května 2017, o jeho aplikační praxi tedy nejsou dostatečné informace. Zákon obsahuje např. následující opatření:

 • úplný zákaz kouření cigaret ve všech restauracích, barech, kavárnách, vinárnách a dalších provozovnách stravovacích služeb (zákaz se nevztahuje na elektronické cigarety a vodní dýmky),

 • povinnost umístit informaci o zákazu kouření na provozovnu,

 • zákaz kouření na zastávkách veřejné dopravy včetně nekrytých částí (vztahuje se i na elektronické cigarety),

 • zákaz kouření v zoologických zahradách (nevztahuje se na elektronické cigarety),

 • zákaz kouření ve školách, nemocnicích, v prostředcích hromadné veřejné dopravy, ve sportovních halách, na dětských hřištích, v zábavních zařízeních a v nákupních centrech (vztahuje se i na elektronické cigarety),

 • zákaz zřizování kuřáren v kinech, divadlech, koncertních a výstavních síních, sportovních halách a v areálech zdravotnických zařízení (s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení),

 • zákaz prodeje alkoholu osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

 • zákaz prodeje alkoholu na akcích určených převážně pro děti,

 • zákaz prodeje alkoholu při sportovních akcích, s výjimkou vína a alkoholických nápojů obsahujících nejvýše 4,3 % etanolu,

 • zákaz prodeje alkoholu v prodejních automatech,

 • zákaz prodeje tabákových výrobků v prodejních automatech, pokud nelze ověřit věk kupujícího,

 • zákaz prodeje tabákových výrobků, elektronických cigaret a alkoholu na internetu v případech, kdy nelze ověřit věk kupujícího,

 • zákaz výroby, dovozu a prodeje potravinářských výrobků a hraček, které napodobují vzhled tabákových nebo alkoholických výrobků,

 • zákaz prodeje alkoholu v dopravních prostředcích kromě dálkových a zájezdových spojů a při tzv. nostalgických nebo historických jízdách a při jízdách na objednávku,

 • možnost pro obce zakázat kouření (včetně elektronických cigaret) v blízkosti škol a jiných zařízení určených pro aktivity dětí a mladistvých,

 • zavedení sankce až dvoudenního uzavření provozovny, pokud její provozovatel nevyzve mladistvé osoby pod vlivem alkoholu k opuštění provozovny.

 • Zákon neobsahuje tyto body původního, popř. pozměňovacího návrhu zákona:

 • zákaz kouření na restauračních zahrádkách,

 • povinnost nabízet jeden nealkoholický nápoj levněji než nejlevnější alkoholický nápoj o stejném objemu,

 • zákaz kouření v automobilech, pokud v nich cestují děti.

 • Na vnímání kombinovaného zdravotního varování, zejména jeho obrazové části, kuřáky i nekuřáky se zaměřily průzkumy provedené pomocí on-line dotazníků v rámci studentských prací, které byly provedeny na souboru 276 zákazníků rekrutovaných před cíleně zvolenou trafikou v Praze (Červenková, 2017) a na souboru 140 osob rekrutovaných na sociální síti (Šálená, 2017). Z výsledků vyplývá, že obrazová varování fungují, kuřáci i nekuřáci si jich všímají a dokáží si vybavit konkrétní obrázky, které jsou součástí kombinovaného varování. Nejčastěji to byly obrázky zobrazující zčernalé plíce, otvor po tracheostomii, nekrózu nohy, vykašlávanou krev, tyto obrázky pokládali rovněž za nejodpudivější. Obrazová varování odpuzují rovněž nekuřáky. Z mapovaných reakcí vyplynulo, že přibližně 60 % kuřáků považuje rizika na obrázcích za reálná a věří tedy zobrazovaným důsledkům. Cca třetina kuřáků se snaží kombinovanému varování aktivně vyhnout, nejčastěji používáním tabatěrky, ale také si krabičku přelepují samolepkou, přemisťují cigarety do starých krabiček bez obrázků apod. Čtvrtina si v obchodě vybírá krabičku podle obrázků. Přibližně pětina byla kvůli kouření v souvislosti s obrázky kritizována okolím, pětinu nutí obrázky k zamyšlení o rizicích vlastního kouření. Desetina kuřáků v souvislosti s kombinovaným varováním snížila denní počet vykouřených cigaret. Ukázalo se, že textová varování jsou méně důležitá, neboť respondenti si je příliš nevybavovali.

 • Za zmínku stojí zásahy do literatury pro děti a mládež, které se týkají také témat užívání návykových látek. V lednu 2016 otiskl časopis Vesmír první článek série o cenzuře literatury v moderní české kultuře s názvem Honzíkova cesta za cenzurou a politickou korektností. Ten na příkladu knih Bohumila Říhy Honzíkova cesta (1. vyd. 1954) a O letadélku Káněti (1. vyd. 1957) popisuje zásahy vydavatele do původního textu, jež se objevily po r. 1989. Změny se netýkaly pouze dobových referencí (např. vypouštění pasáží o jednotných zemědělských družstvech), ale také témat, jež by z pohledu dnešních (nejen) rodičů mohla být považována za závadná. Zejména jde o popisy násilí (např. tělesných trestů), z knih však byly odstraněny též zmínky o pokřižování, obezitě a kouření. Autor tyto zásahy do české literatury pro děti a mládež zasazuje do kontextu moderní vlny vydávání dětské literatury, resp. uměleckých děl obecně, v euroamerickém regionu. V rámci této vlny jsou mj. v animovaných filmech retušovány cigarety (např. Tom a Jerry).1


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

"Nové syntetické drogy" (syntetické kanabinoidy a katinony) - 2 úmrtí a řada nefatálních intoxikací:  Tisková informace a vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a národní protidrogové koordinátorky z 12. 9. 2018 (Presscentrum). Aktualizované informace najdete v Novinkách NMS a na facebookové stránce drogyinfo.

TOPlist