Úmrtí spojená s alkoholem

V r. 2015 bylo v obecném registru mortality, tj. v informačním systému Zemřelí, hlášeno 342 smrtelných předávkování alkoholem, vývoj od r. 1994 ukazuje graf 6 -132.

graf 6-132: Počet smrtelných předávkování alkoholem v ČR v obecném registru úmrtí v l. 1994-2015 podle diagnostických skupin

Pozn.: dg. F10 - duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu, dg. X45 - náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení, dg. X65 - úmyslná otrava alkoholem a expozice jeho působení, dg. Y15 - otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu; poslední 3 v kombinaci s dg. T51.0 (etanol), T51.1 (metanol) a T51.9 (nespecifikovaný alkohol)

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016b), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016e)

Poprvé byla provedena analýza úmrtí spojených s etanolem z dat z oddělení soudních lékařství, resp. z nového Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na odděleních soudního lékařství (NRPATV). Bylo identifikováno celkem 815 alkoholových úmrtí, z toho 133 přímých (smrtelných předávkování) a 682 úmrtí, na která měla intoxikace alkoholem vliv (z toho nejvíce v důsledku vnějších příčin, jako jsou nehody a sebevraždy) - tabulka 6 -66.

Rozdíly mezi počtem úmrtí na předávkování v obecném registru úmrtí - graf 6 -132 - a speciálním registru úmrtí - tabulka 6 -66 - je způsoben tím, že oba systémy používají jiné postupy pro kódování příčin úmrtí a vlivu návykových látek, a zejména tím, že na soudních lékařstvích je pitváno přibližně pouze 13 % zemřelých v ČR a řada úmrtí spojených s konzumací alkoholu je tedy do obecného registru hlášena mimo soudnělékařská oddělení.

tabulka 6-66: Úmrtí spojená s alkoholem (etanolem) zjištěná na odděleních soudního lékařství v ČR v r. 2015

Etanol a jeho kombinace s dalšími látkami

Přímá úmrtí (předávkování)

Úmrtí pod vlivem

nehody

sebevraždy

napadení

nemoci

nezjištěno

celkem

Etanol samotný nebo s metanolem

124

276

88

6

205

59

634

Etanol v kombinaci s OPL

2

14

6

 0

2

4

26

Etanol v kombinaci s jiným lékem

4

3

3

 0

1

 0

7

Etanol v kombinaci s jinou látkou (např. CO, jedy, aceton)

3

7

1

 0

5

2

15

Celkem

133

300

98

6

213

65

682

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016e)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist