Úmrtí pod vlivem drog

Celkem bylo v r. 2015 identifikováno 99 úmrtí pod vlivem drog, včetně léků, z jiných příčin než předávkování, z toho nejvíce stejně jako v minulosti v důsledku nehod a sebevražd. Přehled počtu a podílu vybraných skupin drog na jednotlivých skupinách úmrtí za přítomnosti drog uvádí tabulka 6 -63, trend od r. 2004 ukazuje graf 6 -131. V dlouhodobém horizontu je nejvyšší počet případů nepřímých úmrtí s nálezem nelegálních drog spojen s pervitinem a konopnými látkami.

tabulka 6-63: Úmrtí pod vlivem drog zjištěná na odděleních soudního lékařství v ČR v r. 2015 podle vybraných skupin drog a příčin smrti

Droga

Nehoda

Sebevražda

Napadení

Nemoc

Nezjištěno

Celkem

Podíl (%)

Pervitin

8

11

0

6

2

27

27,3

Benzodiazepiny

10

8

0

4

2

24

24,2

Konopné látky

8

3

0

1

1

13

13,1

Těkavé látky

2

1

1

2

1

7

7,1

Opiáty

2

1

0

1

1

5

5,1

LSD

2

0

0

0

0

2

2,0

Metadon

0

0

0

1

0

1

1,0

Kokain

1

0

0

0

0

1

1,0

Jiné OPL

1

0

0

0

0

1

1,0

Jiné psychoaktivní léky

5

2

0

2

9

18

18,2

Celkem

39

26

1

17

16

99

100,0

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016e)

graf 6-131: Úmrtí pod vlivem drog zjištěná na odděleních soudního lékařství v ČR v l. 2003-2015

Pozn.: Od r. 2015 došlo ke změně dosavadního informačního systému Speciálního registru drogových úmrtí na Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Data za r. 2013 a 2014 nejsou dostupná.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016e)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist