Mortalita uživatelů drog

V NRLUD, v části registru evidujícího substituční léčbu se jako jeden z důvodů ukončení léčby uvádí také úmrtí klienta. V r. 2015 bylo registrováno celkem 2248 léčených osob, z nichž 6 v průběhu roku zemřelo (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2016d), což znamená hrubou roční míru úmrtnosti 2,7 ‰ - tabulka 6 -67. Míra úmrtnosti v registru substituční léčby je však podhodnocena, protože lékaři nehlásí do registru všechna úmrtí svých pacientů.

tabulka 6-67: Míra úmrtnosti pacientů podle registru substituční léčby v l. 2000-2015

Rok

Počet

registrovaných

Počet

zemřelých

Míra úmrtnosti (‰)

2000

245

0

0,0

2001

533

2

3,8

2002

560

0

0,0

2003

789

2

2,5

2004

866

2

2,3

2005

825

1

1,2

2006

938

1

1,1

2007

1 038

0

0,0

2008

1 356

3

2,2

2009

1 555

3

1,9

2010

2 113

4

1,9

2011

2 290

4

1,7

2012

2 298

3

1,3

2013

2 311

3

1,3

2014

2 314

5

2,2

2015

2 248

6

2,7

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist