Úrazy pod vlivem drog

Z Národního registru hospitalizovaných jsou extrahovány všechny případy s vnější příčinou úrazu a případy pod vlivem návykových látek, resp. ty případy, u kterých byl vliv návykových látek patrný z vedlejší diagnózy.1 Podíl úrazů pod vlivem návykových látek v r. 2015 byl 5,0 %, z toho největší podíl tvořily úrazy pod vlivem alkoholu (3,5 %), přičemž podíl úrazů pod vlivem alkoholu dlouhodobě roste. Podíl úrazů pod vlivem psychoaktivních léků dosáhl 1,4 %, podíl nelegálních drog a těkavých látek 0,2 %, resp. 0,1 % - tabulka 6 -59.

tabulka 6-59: Počet hospitalizací pro úraz celkem a pod vlivem návykových látek v l. 2002-2015

Rok

Celkem

úrazů

Pod vlivem návykových látek

Z toho úrazy pod vlivem

alkoholu

nelegálních drog

psychoaktivních léků

těkavých látek

2002

187 090

8 942

4 959

443

3 350

441

2003

196 577

9 080

5 373

428

3 090

421

2004

203 211

9 681

6 010

402

3 098

446

2005

202 815

9 341

5 845

391

2 991

415

2006

195 803

8 659

5 216

423

2 872

412

2007

191 937

9 157

5 878

410

2 812

315

2008

196 013

9 588

6 650

425

2 566

271

2009

198 738

9 670

6 974

370

2 385

242

2010

200 319

9 163

6 615

365

2 255

249

2011

200 553

9 416

6 807

326

2 325

250

2012

 205 090

10 032

7 190

384

2 519

271

2013

204 603

10 040

7 049

458

2 692

237

2014

210 340

10 846

7 611

464

2 961

309

2015

210 030

10 388

7 384

375

2 870

215

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016c)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist