Psychiatrická komorbidita

V r. 2015 byl proveden výzkum zaměřený na popis faktorů, které komplikují léčbu závislosti u pacientů s poruchou nálady, a to na 3 klientech substituční léčby buprenorfinem. Dva ze 3 klientů hodnotili své zkušenosti z režimové léčby jako negativní, zejména kritizovali tvrdost režimu (odvádí jejich pozornost, nedokáží se soustředit na léčbu, nemohou se zaměřit na svou psychickou stránku). Klienti rovněž zažili alespoň jeden konflikt s terapeutem, popř. jiným pracovníkem v léčbě, a vnímali, že personál nebyl k problematice duálních diagnóz dostatečně citlivý. Všichni respondenti zažili alespoň jednou stav, kdy byl jejich klinický obraz zastřen návykovou látkou, kterou užívali. Práce upozorňuje na nedostatek programů, které by byly připraveny klientům s duální diagnózou poskytnout adekvátní péči (Filipovská, 2015).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist