Otravy metanolem

Hromadný výskyt otrav metanolem, který se objevil v září 2012, dozníval ještě v l. 2013 a 2014. V r. 2015 byly hlášeny 4 hospitalizace pro intoxikaci metanolem a 2 případy úmrtí a výskyt se tak vrátil na úroveň let před hromadným výskytem - tabulka 6 -58. Ke kauze z r. 2012 blíže viz VZ 2012.

tabulka 6-58: Počet hospitalizací a úmrtí na intoxikaci metanolem v ČR v l. 2002-2015

Rok

Počet hospitalizovaných*

Počet zemřelých

2002

11

0

2003

8

2

2004

12

0

2005

9

3

2006

8

1

2007

2

1

2008

7

1

2009

3

3

2010

11

3

2011

10

3

2012

97

36

2013

15

9

2014

11

7

2015

4

2

Pozn.: * Zahrnuje hospitalizace pro náhodné, úmyslné nebo blíže nezjištěné intoxikace.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016b), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016c)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist