Drogy a dopravní nehody

Policie ČR v r. 2015 evidovala 4544 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 4,9 % z celkového počtu), při kterých bylo 62 osob usmrceno (tj. 9,4 % všech usmrcených) a 2267 zraněno. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost postupně klesá, počet ani podíl usmrcených a zraněných při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu se meziročně příliš nezměnil. Nejvyšší podíl nehod pod vlivem alkoholu byl zaznamenán stejně jako loni v Plzeňském a Jihočeském kraji (10,0 %, resp. 9,1 %), nejmenší podíl v Praze (2,1 %). Z celkového počtu 4544 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu připadá na řidiče osobních automobilů 3210 nehod (70,6 %), na cyklisty 738 (16,2 %), na řidiče nákladních automobilů 218 (4,8 %), na chodce 184 (4,0 %) a na řidiče motocyklů 110 nehod (2,4 %).

Dále policie evidovala 301 nehod s pozitivním nálezem nealkoholových drog u viníka nehody (meziroční nárůst o 41 nehod), při nichž bylo 12 osob usmrceno (nárůst o 6) a 157 osob zraněno (nárůst o 19). Z výše uvedených nehod bylo 56, u kterých byl viník pozitivní jak na alkohol, tak na nealkoholové drogy (Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, 2016) - tabulka 6 -60.

Údaje o nálezech etanolu a ostatních drog u zemřelých účastníků dopravních nehod pitvaných na odděleních soudního lékařství v ČR do r. 2012 jsou k dispozici ve VZ 2013. Novější údaje nejsou k dispozici.

tabulka 6-60: Nehodovost na pozemních komunikacích v ČR v l. 2003-2015 - vliv alkoholu a jiných drog

Rok

Nehody

Usmrcení při nehodách*

Celkem

Pod vlivem

alkoholu

Pod vlivem

jiných drog

Celkem

Pod vlivem

alkoholu

Pod vlivem

jiných drog

Počet

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

2003

195 851

9 076

4,9

39

0,02

1 319

111

8,5

0

0,0

2004

196 484

8 445

4,5

53

0,03

1 215

59

4,9

1

0,1

2005

199 262

8 192

4,3

60

0,03

1 127

59

5,2

0

0,0

2006

187 965

6 807

3,8

64

0,03

956

42

4,3

1

0,1

2007

182 736

7 266

4,3

78

0,04

1 123

36

3,2

2

0,2

2008

160 376

7 252

4,8

109

0,07

992

80

8,1

1

0,1

2009**

74 815

5 725

8,1

137

0,18

832

123

14,9

6

0,7

2010

75 522

5 015

6,6

165

0,22

753

102

13,5

15

2,0

2011

75 137

5 242

7,5

165

0,24

707

89

12,6

10

1,4

2012

81 404

4 974

6,7

173

0,22

681

45

6,6

9

1,3

2013

84 398

4 686

6,1

244

0,32

583

52

9,0

14

2,4

2014

85 859

4 637

5,4

260

0,30

629

63

10,0

6

1,0

2015

93 067

4 544

4,9

301

0,32

660

62

9,4

12

1,8

Pozn.: * Do 24 hodin po nehodě. ** Od 1. 1. 2009 se zvýšila hranice odhadované škody pro povinné hlášení nehody policii z původních 50 tis. Kč na 100 tis. Kč, proto došlo k poklesu počtu hlášených dopravních nehod.

Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (2016)

Celkem Policie ČR v r. 2015 použila 1 336 324 orientačních testů na alkohol (2 007 248 v r. 2014) a 128 770 na OPL (98 785 v r. 2014).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist